ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie