Obwieszczenie AB-I-C.6740.110.2018 z dnia 4 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino"