OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. " W SIECI WOLONTARIATU - AKTYWNY POWIAT "