Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 20 sierpnia 2018 roku

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołuję posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00, które odbędzie się w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, z następującym porządkiem:

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 18 czerwca 2018 r.
3. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim,
2) zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów sportowych,
3) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/381/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5) w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego,
6) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu słupskiego,
7) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej
Bożena Przyborowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 10-08-2018 12:21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Przyborowska 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 10-08-2018 12:21:25