Nr 66/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przyjęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym