Obwieszczenie AB-I-A.6740.121.2018 z dnia 24 września 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę elektrowni biogazowni Darżyno o montaż dodatkowego modułu ko generacyjnego w istniejącej hali agregatów na terenie biogazowni; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Darżyno na działce numer: 244/6 w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo