Nr 79/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Slupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej oraz sposobu rozliczania w tym zakresie