Obwieszczenie AB-I-B.6740.141.2018 z dnia 10 października 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę domków letniskowych i budynku sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznymi liniami zasilającymi na działkach nr: 50 i 51 w miejscowości Damno, w obrębie ewidencyjnym Damno, w gminie Damnica