Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-05-21 13:46:39
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-21 13:45:03
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2019-05-14 14:59:53
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży 2019-05-14 14:20:45
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 maja 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2019-05-14 14:16:44
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-05-13 08:25:02
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-07 13:53:53
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-24 08:23:35
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-24 08:21:56
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 kwietnia 2019 roku zmieniający skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pienieżnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2019-04-24 08:20:45
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-24 08:19:06
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-09 14:06:03
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-09 14:05:07
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 2019-04-09 14:03:45
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-25 13:37:49
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ustka na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku". 2019-03-19 11:46:49
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-26 13:43:03
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2019 roku 2019-02-25 15:30:29
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XIV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu 2019-02-25 15:29:30
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Slupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu slupskiego i miasta Slupska (IV)" 2019-02-25 15:24:14
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Słupskiego z tytułu najmu lokalu 2019-02-25 15:18:18
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie wytycznych określających zakres oraz formy danych prezentowanych w "Informacji dodatkowej" stanowiących element sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego 2019-02-13 13:44:44
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-12 09:31:27
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2019-02-11 13:45:47
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od przez Powiat Słupski 2019-02-08 12:26:01
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 lutego 2019 roku zmieniający skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2019-02-08 12:24:58
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu 2019-02-05 13:24:51
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu 2019-02-05 13:24:00
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-04 12:45:52
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2019-01-28 14:32:56
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2019-01-28 14:32:05
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-28 14:25:16
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku 2019-01-28 14:24:08
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-23 14:16:39
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2019-01-22 12:08:51
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2019 roku 2019-01-22 12:08:01
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2019-01-15 15:16:29
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-15 15:14:40
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 2019-01-07 15:54:46
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-01-07 15:53:27
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2019-01-07 15:43:59
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-07 13:56:57
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-01-04 12:27:28
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2019 rok 2019-01-04 12:24:16
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2019-01-04 12:23:09