Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Nr 108/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym. 2019-09-18 14:02:58
Nr 107/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-11 08:14:23
Nr 106/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy ? Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-09 13:11:07
Nr 105/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 września 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-05 14:31:08
Nr 104/2019 Starosty Słupskiego z dnia 2 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-04 14:03:00
Nr 103/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania z petycjami w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:13:58
Nr 102/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:12:08
Nr 101/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-28 15:44:25
Nr 100/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2019-08-28 15:42:45
Nr 99/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2019-08-28 15:40:56
Nr 98/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-08-23 12:42:04
Nr 97/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-22 15:01:14
Nr 96/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-08-22 14:55:52
Nr 95/2019 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-20 11:47:05
Nr 94/2019 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw budowy i wyposażenia sami gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicnzych w Słupsku 2019-08-20 11:45:34
Nr 93/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-08-14 15:21:46
Nr 92/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-09 11:53:16
Nr 91/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-08-09 11:49:58
Nr 90/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 2019-08-02 12:23:23
Nr 89/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2019-08-02 12:22:05
Nr 88/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-08-02 12:20:51
Nr 87/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji weksli własnych in blanco i deklaracji wekslowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-02 12:14:33
Nr 86/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-07-23 15:10:23
Nr 85/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-07-22 12:09:42
Nr 84/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-07-19 09:52:01
Nr 83/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 2019-07-19 09:50:42
Nr 82/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego dyrektorów/kierowników I zastępców organizacyjnych powiatu miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów/kierowników jednostek 2019-07-16 09:28:18
Nr 81/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-07-16 09:26:37
Nr 80/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 105/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2019 rok 2019-07-16 09:25:04
Nr 79/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-07-11 09:06:03
Nr 78/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-07-05 12:54:06
Nr 77/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu słupskiego 2019-07-05 12:53:16
NR 76/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-07-04 14:14:13
NR 75/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-07-04 14:10:52
Nr 74/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-28 14:30:39
Nr 73/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2019-06-28 14:28:53
Nr 72/2019 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019" 2019-06-27 13:42:51
Nr 71/2019 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019" 2019-06-27 13:39:56
NR 70/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-06-21 11:44:07
Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-19 11:57:07
Nr 68/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-19 11:55:22
Nr 67/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-19 11:54:00
Nr 66/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-14 15:10:02
Nr 65/2019 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji nieaktualnych pieczątek Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-06-12 12:56:48
Nr 64/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie dokonanania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-06-12 12:52:21
Nr 63/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku 2019-06-11 07:59:05
Nr 62/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie jednolitego układu graficznego, zasad sporządzania pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych 2019-06-07 11:02:12
Nr 61/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-06-05 10:35:48
Nr 60/2019 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie dokonanania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-06-04 12:10:27
Nr 59/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2019-06-03 12:31:21
Nr 58/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2019-05-29 11:18:44
Nr 57/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-05-29 11:15:48
Nr 56/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 2019-05-23 14:45:49
Nr 55/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-05-23 14:43:44
Nr 54/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny geodezji i kartografii w skład komisji reukrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2019-05-23 14:42:05
Nr 53/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-05-22 10:35:51
Nr 52/2019 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-05-20 10:17:55
Nr 51/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 maja 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa 2019-05-14 15:06:50
Nr 50/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-05-10 07:35:19
Nr 49/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia 2019-05-08 09:11:06
Nr 48/2019 Starosty Słupskiegoz dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019-05-07 14:57:46
Nr 47/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Bursztynowy Kłos 2019" 2019-05-06 14:52:41
Nr 46/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2019-04-30 14:44:57
Nr 45/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia reprezentacyjnego ubioru służbowego przez pracowników Biura Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-30 14:43:39
Nr 44/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku zmieniające skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania 2019-04-18 15:05:57
Nr 43/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny inwestycji w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji 2019-04-10 10:34:13
Nr 42/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania biegłych z dziedziny finansów publicznych oraz pomocy społecznej w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-10 10:32:32
Nr 41/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-09 14:16:56
Nr 40/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury postępowania z porozumieniami zawieranymi przez Powiat Słupski 2019-04-09 07:51:55
Nr 39/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-08 15:41:58
Nr 38/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-04-08 15:37:49
Nr 37/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-08 15:34:06
Nr 36/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 2019-04-08 12:56:27
Nr 35/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-04-08 12:50:44
Nr 34/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-04-08 12:48:05
Nr 33/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu Starosty Słupskiego 2019-04-01 14:56:19
Nr 32/2019 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-26 15:06:00
Nr 31/2019 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-26 12:28:03
Nr 30/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-03-26 12:25:20
Nr 29/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2019 roku 2019-03-18 15:51:47
Nr 28/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku 2019-03-18 15:50:25
Nr 27/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 2019-03-18 15:48:48
Nr 26/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny informatyki w skład komisji reukrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2019-03-14 12:00:54
Nr 25/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-03-11 12:32:53
Nr 24/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-03-06 12:59:07
Nr 23/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-06 10:12:17
Nr 22/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-03-06 10:05:28
Nr 21/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2015 Starosty Słupskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu słupskiego 2019-03-05 09:01:32
Nr 20/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 marca 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-01 12:48:08
Nr 19/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-02-25 12:41:34
Nr 18/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-02-22 12:57:39
Nr 17/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2019 2019-02-19 15:27:02
Nr 16/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-02-12 08:37:19
Nr 15/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-02-11 10:28:25
Nr 14/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania 2019-02-08 10:57:15
Nr 13/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie słupskim w 2019 r. 2019-02-08 10:55:18
Nr 12/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie aktualizacji Miejskich/Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego (MPZK/GPZK) 2019-02-08 10:53:43
Nr 11/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-01-29 11:00:55
Nr 10/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 2019-01-23 10:53:42
Nr 9/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku i wyznaczenia składu osobowego pionu ochrony informacji niejawnych 2019-01-23 10:51:58
Nr 8/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pani Anny Czupajło - podpinspektora w Wydziale Środowiska i ROlnictwa 2019-01-21 15:10:12
Nr 7/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie udziału w treningach systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2019 roku 2019-01-21 15:08:51
Nr 6/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2015 Starosty Słupskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu słupskiego 2019-01-21 15:04:47
Nr 5/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pana Łukasza Śmielaka - informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2019-01-16 10:23:17
Nr 4/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pani Natalii Bodziak - młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym 2019-01-15 09:49:22
Nr 3/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny finansów publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarza powiatu 2019-01-14 15:07:15
Nr 2/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-01-11 09:09:51
Nr 1/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-01-07 15:16:50