Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie AB-IV-A.6740.234.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej na działce 8/68 w miejscowości Domaradz" na działkach nr: 8/68, 10/6 w obręvie ewidencyjnym Domaradz, w gminie Damnica 2020-02-24 10:46:43
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.53.2016 z dnia 13 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 394/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku, w związku z decyzją zmieniającą nr 394-2/2016/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku 2020-02-13 14:41:29
dokument Obwieszczenie AB.6740.59.2020.IV-C z dnia 12 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków na działkach nr: 985, 986/1 w miejscowości Ustka 2020-02-13 14:37:52
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.264.2019 (ponowne) z dnia 6 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku zakładu produkcyjno - magazynowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączającym, kanalizacji sanitarnej, linią zasilania elektrycznego, oświetleniem terenu, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową; lokalizacja inwestycji: działki nr 156/46, 156/47, 156/48 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2020-02-10 15:39:32
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.264.2019 z dnia 6 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku zakładu produkcyjno - magazynowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączającym, kanalizacji sanitarnej, linią zasilania elektrycznego, oświetleniem terenu, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową; lokalizacja inwestycji: działki nr 156/46, 156/47, 156/48 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk - dokument stracił ważność 2020-02-07 12:26:40
dokument OBWIESZCZENIE - Wody Polskie, GD.ZUZ.3.421.299.2018.ASK - dokument stracił ważność 2020-02-06 15:18:27
dokument OBWIESZCZENIE - Wody Polskie, GD.ZUZ.3.421.299.2018.ASK - dokument stracił ważność 2020-02-06 15:16:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Jamrzynie na działce nr 16 obręb Ochodza gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2020-01-23 15:36:32
dokument Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie: o wydaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska) decyzji z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: GD.ZUZ.3.421.828.2019.BB, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 10/19 obręb 0010 Krzywań. - dokument stracił ważność 2020-01-20 15:41:09
dokument Obwieszczenie AB-IV-D.6740.261.2019 z dnia 10 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi łączącej m. Redęcin i m. Bierkowo z elementami odwodnienia i oświetlenia". - dokument stracił ważność 2020-01-17 13:12:14