Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu do roku 2011

Uchwała nr XXXXIII/251/2006
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 26 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego”.

Na podstawie art. 12, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.)

RADA POWIATU SŁUPSKIEGO
uchwala , co następuje:

§1

Przyjmuje się zaktualizowaną Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2001 - 2011, stanowiącą załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Grzybowski

Uzasadnienie

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego jest dokumentem planistycznym, określającym misję, wizję, kierunki i cele rozwoju powiatu słupskiego w różnych płaszczyznach życia naszej społeczności. Jest podstawą rozwoju Powiatu na lata 2001-2011. Dokument ten został przyjęty w 2001 roku i od tego czasu zaszła konieczność dokonania pewnych zmian w tym opracowaniu. Przedmiotem aktualizacji jest:
1. Zhierarchizowanie celów w poszczególnych obszarach (ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczność),
2. W rozdziale „Monitorowanie” dokonano zapisów odnośnie wskaźników oceny przyjętych kierunków działania (wskaźniki produktu i rezultatu),
3. Dodano raport o stanie gmin.
4. Zmieniono również zapisy w tabelach „Monitorowanie” i „Wdrażanie” strategii.
Aktualizacja strategii przeprowadzona została również pod kątem przydatności do opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 


 

Podstawą rozwoju Powiatu Słupskiego jest zaktualizowana strategia, która określa, misję oraz cele i kierunki działania do roku 2011. Dokument ten poddany ocenie radnych, a następnie uchwalony przez Radę Powiatu zawiera również opcje i wariant rozwoju. W opracowaniu przedstawiono wyniki będące kompilacją debat strategicznych poprzedniego dokumentu pn. Strategia Społeczno – Gospodarcza Powiatu Słupskiego i autorskiego uporządkowania wyników prac uczestników sesji. Zmiana treści poszczególnych celów i kierunków działania miała jedynie za zadanie dostosowanie wcześniej wypracowanych priorytetów do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o stanie powiatu” zawierający podstawowe informacje o Powiecie Słupskim uwzględniając stan jednostek podległych bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

Zamieszczona „Analiza Porównawcza” opracowana na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli Starostwa Powiatowego, z Centrum Badań Strategicznych w Warszawie oraz Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego stała się podstawą Diagnozy Stanu.

Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników poszczególnych Urzędów Gmin położonych na terenie Powiatu Słupskiego, jak i przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W proces aktualizacji Strategii Społeczno – Gospodarczej Powiatu Słupskiego do roku 2011 zostało włączonych kilkadziesiąt osób, będących reprezentantami środowisk społecznych, biznesowych, samorządowych, Rady Powiatu. Aktualizacja Strategii pod kątem jej dostosowania do wymogów Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nastąpiła w marcu 2006 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 strategia_do_2011.pdf (PDF, 5.MB) 2013-07-03 14:02:42 679 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 03-07-2013 14:02:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fąfara 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 03-07-2013 14:02:42