Obwieszczenie AB-I-C.6740.67.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na działkach nr: 79/1, 634/4, 640 w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica