Obwieszczenie AB-I-A.6740.38.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę hydroforni i sieci wodociągowej wraz z rozbiórką istniejących elementów do poboru wody; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chlewnica na działkach numer: 24/1, 25/1, 26/1 w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, oraz w miejscowości Potęgowo na działce nr 767 w obrębie Potęgowo w gminie Potęgowo