Obwieszczenie AB-I-A.6740.187.2017 z dnia 9 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę przyłącza kablowego 0,4kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Karżnica na działkach numer 32/15, 32/19 w obrębie ewidencyjnym Karżnica, w gminie Potęgowo