Obwieszczenie AB-I-D.6740.175.2017 z dnia 11 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV oraz demontażu linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Krępa na działkach nr: 672/1, 669/3, 676/2, 669/1, 669/2, 672/2, 672/3, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk