Obwieszczenie AB-I-B.6740.166.1.2016 z dnia 6 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia nr 823/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku na odbudowę wraz z przebudową i rozudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji samitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną i gazową w mieście Ustka na działkach nr: 2151/9, 2151/5, 2151/15, 2186/1, 2152/6, 168/3 w obrębie ewidencyjnym Ustka