Obwieszczenie AB-I-B.6740.17.2017 z dnia 9 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej, przyłączy oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z wewnętrzną linią zasilania energetycznego zasilającą przepompownię dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 112/7, 112/28, 392, 378 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka