Obwieszczenie AB-I-C.6740.188.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 898/1, 899/2, w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica