Obwieszczenie AB-I-C.6740.198.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej na działce nr 274 w miejscowości Lulemino, w obrębie Lulemino, w gminie Kobylnica.