Obwieszczenie AB-I-D.6740.160.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rumsko na działkach nr: 60, 71/1, 71/2, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w jednostce ewidencyjnej Główczyce