Obwieszczenie AB-I-D.6740.187.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę sięgaczy drogi gminnej w miejscowości Głobino na działkach nr: 54/5 i 257, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk