Obwieszczenie AB-I-A.6740.247.2017 z dnia 9 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na demontaż wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 03-0550 "Warcimino PGR" na działce nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Warcimino oraz budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce nr 3/1 w obrębie ewidencyjnym Warcimino wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach numer 1/14, 2, 3/1, 3/2, 68, 65/100 w obrębie ewidencyjnym Warcimino, w gminie Potęgowo