Obwieszczenie AB-I-A.6740.3.2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gałęzów na działkach numer: 4/25, 4/4 w obrębie ewidencyjnym Gałęzów, w gminie Dębnica Kaszubska