Obwieszczenie AB-I-A.6740.82.2017 z dnia 10 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 2/1, 13/2, 43/38, 498/1, 498/2, 499/5, 660, 973/1 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działce nr 146 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Miasto Ustka, w gminie miejskiej Ustka