Obwieszczenie AB-I-E-6740.253.2017 z dnia 10 stycznia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę budynku sanitariatów dla turystów oraz rozbiórkę istniejącej kontenerowej toalety w miejscowości Czołpino na działce nr 21/4, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy w gminie Smołdzino