Obwieszczenie AB-I-D-6740.248.2017 z dnia 11 stycznia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Górzyno na działce nr 133, w obrębie ewidencyjnym Górzyno, w jednostce ewidencyjnej Główczyce.