Obwieszczenie AB-I-C.6740.240.1.2017 z dnia 11 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr: 50/6, 50/11, 49/3 w miejscowości Bolesławice, w obrębie Bolesławice, w gminie Kobylnica.