Obwieszczenie AB-I-F.6740.7.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, w miejscowości Siemianice, na działkach nr: 324/8 i 330 w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk