Obwieszczenie AB-I-B.6740.10.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 43/13, 198 w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka