Obwieszczenie AB.I.C.6740.10.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 184/22, 184/16, 184/18, 184/20, 184/10, 184/4 w miejscowości Włynkowo, gmina Słupsk