Obwieszczenie AB-I-B.6740.82.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Przewłoka na działkach nr: 2/1, 13/2, 43/38, 498/1, 498/2, 499/5, 660, 973/1 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka oraz na działce nr 146 w miejscowości Ustka, w obrębie ewidencyjnym Ustka, w gminie Miasto Ustka