Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 lutego 2018 r.

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 lutego 2018 r. (wtorek), o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych szeregów 14, p. 206, z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28 listopada 2017 r.
3. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku "o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego za 2017 rok".
4. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu słupskiego za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
6. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obywateli w roku 2017.
7. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
2) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych  i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
8. Sprawozdanie z pracy komisji za 2017 rok.
9. Sprawy różne.
    


Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Środowiska
i Bezpieczeństwa Publicznego
            
Grzegorz Grabowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 14-02-2018 09:07:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Grabowski 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 14-02-2018 09:07:00