Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 21 lutego 2018 r.

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu  Rady Powiatu Słupskiego w dniu 21 lutego 2018 r. (środa) o godz. 14:00, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym, ul. Szarych Szeregów 14, p. 206,
z następującym porządkiem:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z 29 listopada i 15 grudnia 2017 r.  
3. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
2) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 r.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów oraz
Rozwoju Powiatu

Maciej Karaś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 14-02-2018 09:10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Karaś 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 14-02-2018 09:10:09