Obwieszczenie AB-I-D.6740.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bierkowo na działkach nr: 178, 171/2, 173/14, 173/11, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk