Obwieszczenie AB-I-A.6740.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15kV , budowę słupów 15kV w miejsce zdemontowanej linii napowietrznej 15kV nr 01000-311 na odcinku od słupa nr 68 do słupa nr 80; inwestycja zlokalizowana jest na działkach numer: 137/1, 137/2, 178/1, 176, 281/1, 15, 180 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska oraz na działce nr 275/16 w obrębie ewidencyjnym Łupawa, w gminie Potęgowo