Obwieszczenie AB-I-E.6740.14.2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej DN 110 mm na działkach nr: 49/1, 50/1, 51/12, 59, 58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino oraz działkach nr: 48/7, 48/3, 495, 40, 43, w obrębie ewidencyjnym Kępice