Obwieszczenie AB-I-A.6740.13.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na remoncie elewacji dworu w Kotowie na działce nr: 4/20 w miejscowości Kotowo, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska