Obwieszczenie AB-I-D.6740.24.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 mm oraz dn 63mm w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 20, 81, 115, 128, 141, 142/9, 152, 161,176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk