Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 marca 2018 roku

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt 3 Statutu Powiatu Słupskiego zwołuję posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00, które odbędzie się w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 19 lutego 2018 r.
3. Sprawozdania:
1) z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2017 rok.
2) z realizacji w 2017 roku Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 – 2018.
3) z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku.
4) ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2017 dla powiatu słupskiego.
5) z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2017 rok.
6)  z realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z funkcjonowania procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego w 2017 roku.
5. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020,
6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Polityki Społecznej

Bożena Przyborowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 12-03-2018 15:35:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Przyborowska 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 12-03-2018 15:35:48