XLII Sesja Rady Powiatu Słupskiego

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą  zwołuję  zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) na dzień 24 kwietnia 2018 roku, godz. 13:00 (wtorek), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLI sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania
uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku.
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu słupskiego za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły branżowej I stopnia,
2) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski,
3) w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Słupsk,
5) w sprawie zmiany uchwały XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G  na odcinku Dębnica Kaszubska – Podwilczyn",
6) w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Słupskiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
7) w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok,
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 17-04-2018 09:52:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Olech 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 17-04-2018 09:52:04