Starosta Słupski - Zdzisław Kołodziejski

Starosta Słupski - Zdzisław Kołodziejski

tel. (59) 84-23-773
fax.(59) 84-27-111
e-mail: starosta@powiat.slupsk.pl


Kompetencje

- organizuje pracę Zarządu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz,
- jest kierownikiem Starostwa Powiatowego w Słupsku, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji oraz straży, i w tym zakresie, w szczególności:
- powołuje i odwołuje (w uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim) kierowników służb, inspekcji i straży oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
- zatwierdza programy ich działania,
- uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze Powiatu, a w sytuacjach szczególnych kieruje tymi działaniami,
- w uzasadnionych przypadkach zleca przeprowadzenie kontroli
- wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Powiatu,
- opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
- w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu Słupskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 10-07-2013 12:07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 01-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 12-11-2015 09:17:28