Mapa serwisu

Powiat Słupski

|---Dane teleadresowe

|---Starosta

|---Podstawy prawne działania powiatu

|---Statut Powiatu Słupskiego

|---Jednostki organizacyjne

      |---Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego

            |---Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

            |---Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

            |---Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

            |---Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

            |---Centrum Edukacji Regionalnej

            |---Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

            |---Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

            |---Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

            |---Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

            |---Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

            |---Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

            |---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |---Starostwo Powiatowe w Słupsku

            |---Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

|---Spółki prawa handlowego

|---Organy Powiatu

      |---Zarząd Powiatu

            |---Kompetencje Zarządu Powiatu

            |---Skład Zarządu V kadencji (2014-2018)

            |---Skład Zarządu IV kadencji (2010-2014)

            |---Tryb działania Zarządu Powiatu

      |---Rada Powiatu

            |---Rada Powiatu IV kadencji (2010-2014)

                  |---Przewodniczący Rady

                  |---Radni

                        |---Sławomir Ziemianowicz

                              |---Sławomir Ziemianowicz

                        |---Barbara Zawadzka

                        |---Andrzej Zawada

                        |---Piotr Wszółkowski

                        |---Andrzej Wojtaszek

                        |---Arkadiusz Walach

                        |---Edward Sasko

                        |---Lidia Rynda

                        |---Barbara Podruczna - Mocarska

                        |---Walentyna Małek

                        |---Ewa Lewkowicz

                        |---Bogumiła Lenard

                        |---Andrzej Kordylas

                        |---Zdzisław Kołodziejski

                        |---Zbigniew Kamiński

                        |---Stanisław Gosławski

                        |---Paweł Gonera

                        |---Andrzej Bury

                        |---Marcin Białas

                        |---Ireneusz Bejnarowicz

            |---Rada Powiatu VI kadencji (2018-2023)

                  |---Radni Powiatu VI Kadencji (2018-2023)

                  |---Komisje Rady Powiatu

                        |---Terminarz posiedzeń Komisji

                              |---2019 rok

                                    |---luty 2019

                                    |---styczeń 2019

                              |---2018 rok

                                    |---grudzień 2018

                        |---Protokoły Komisji Rady Powiatu

                              |---2019

                  |---Wiceprzewodniczący Rady

                  |---Przewodniczący Rady - Jan Olech

                  |---Sesje Rady Powiatu

                        |---Protokoły Sesji Rady Powiatu

                              |---2019 rok

                              |---2018 rok

                        |---Terminarz Sesji Rady Powiatu

            |---Rada Powiatu V kadencji (2014-2018)

                  |---Sesje Rady Powiatu

                        |---Protokoły Sesji Rady Powiatu

                              |---2013 rok

                              |---2018 rok

                              |---2017 rok

                              |---2016 rok

                              |---2015 rok

                              |---2014 rok

                        |---Projekty Protokołów Sesji Rady Powiatu

                        |---Terminarz Sesji Rady Powiatu

                  |---Komisje Rady Powiatu

                        |---Terminarz posiedzeń Komisji

                              |---2018 rok

                                    |---październik 2018

                                    |---wrzesień 2018

                                    |---sierpień 2018

                                    |---czerwiec 2018

                                    |---maj 2018

                                    |---kwiecień 2018

                                    |---marzec 2018

                                    |---luty 2018

                              |---2017 rok

                                    |---grudzień 2017

                                    |---listopad 2017

                                    |---październik 2017

                                    |---wrzesień 2017

                                    |---sierpień 2017

                                    |---lipiec 2017

                                    |---czerwiec 2017

                                    |---maj 2017

                                    |---kwiecień 2017

                                    |---marzec 2017

                                    |---luty 2017

                                    |---styczeń 2017

                              |---2016 rok

                                    |---grudzień 2016

                                    |---listopad 2016

                                    |---październik 2016

                                    |---wrzesień 2016

                                    |---sierpień 2016

                                    |---czerwiec 2016

                                    |---maj 2016

                                    |---kwiecień 2016

                                    |---marzec 2016

                                    |---luty 2016

                                    |---styczeń 2016

                              |---2015 rok

                                    |---Grudzień 2015

                                    |---Listopad 2015

                                    |---Październik 2015

                                    |---Wrzesień 2015

                                    |---Sierpień 2015

                                    |---Czerwiec 2015

                                    |---Maj 2015

                                    |---Kwiecień 2015

                                    |---Marzec 2015

                                    |---Luty 2015

                                    |---Styczeń 2015

                              |---2014 rok

                                    |---Grudzień 2014

                                    |---Listopad 2014

                                    |---Październik 2014

                                    |---Wrzesień 2014

                                    |---Czerwiec 2014

                                    |---Maj 2014

                                    |---Kwiecień 2014

                                          |---Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

                                    |---Marzec 2014

                                    |---Luty 2014

                                    |---Styczeń 2014

                              |---2013 rok

                                    |---Grudzień 2013

                                    |---Listopad 2013

                                    |---Październik 2013

                                    |---Wrzesień 2013

                                    |---Sierpień 2013

                        |---Protokoły Komisji Rady Powiatu

                              |---2018

                              |---2017

                              |---2016

                              |---2015

                              |---2014

                              |---2013

                  |---Radni Powiatu V kadencji

                  |---Wiceprzewodniczący Rady

                  |---Przewodniczący Rady

|---Interpelacje i zapytania radnych

      |---Interpelacje i zapytania radnych VI kadencji (2018-2023)

            |---Anna Pietrzak

                  |---Zapytanie z dnia 30.01.2019 r.

|---Sprawozdania z działalności Zarządu

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 roku

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2016 roku

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 roku

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2014 roku

      |---Sprawozdania z działalności Zarządu w 2013 roku

|---Budżet powiatu

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2007 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2008 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2009 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2019 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2018 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2017 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2016 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2015 rok

      |---Budżet Powiatu Słupskiego na 2014 rok

|---Majątek powiatu

|---Strategie i plany rozwoju

      |---Projekt zaktualizowanego \"Słupskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej\"

|---Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska

      |---Związki i stowarzyszenia w Powiecie Słupskim

            |---Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych wpisanych do ewidencji Starostwa Powiatowego w Słupsku

            |---Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

            |---Stowarzyszenia w Powiecie Słupskim

            |---KLUBY SPORTOWE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

            |---Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych rejestrowanych przed 20 maja 2016 r.

            |---Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych po 20 maja 2016 r.

      |---Współpraca partnerska

            |---Powiat Bełchatowski

            |---Powiat Cieszyński

            |---Powiat Herzogtum Lauenburg Niemcy (Kreis Herzogtum Lauenburg)

      |---Związki i stowarzyszenia, do których należy Powiat Słupski

|---Organy Opiniodawczo - Doradcze

Sesje Rady Powiatu

|---Transmisje obrad sesji

|---Głosowania

|---Klauzula informacyjna RODO

Starostwo Powiatowe

|---Informacje o wydziałach

      |---Obsługa Prawna

      |---Powiatowy Rzecznik Konsumentów

      |---Rzecznik Prasowy

      |---Audyt Wewnętrzny

      |---Biuro Ochrony Informacji Niejawnych / Administrator Bezpieczeństwa Informacji

      |---Służba BHP

      |---Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |---Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Wydział Środowiska i Rolnictwa

      |---Wydział Gospodarki Nieruchomościami

      |---Wydział Geodezji i Kartografii

      |---Wydział Architektoniczno - Budowlany

      |---Wydział Komunikacji i Drogownictwa

      |---Wydział Edukacji

      |---Wydział Polityki Społecznej

      |---Wydział Finansowo - Budżetowy

      |---Skarbnik Powiatu

      |---Wydział Organizacyjny

      |---Wydział Obsługi Zarządu i Promocji

      |---Sekretarz Powiatu

|---Regulamin Organizacyjny

Poradnik Interesanta

|---Klauzule informacyjne obowiązujące w urzędzie

|---Dane osobowe

|---Biuro Obsługi Interesanta

|---Poradnictwo konsumenckie

|---Rejestracja Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

|---Status dowodu rejestracyjnego

|---Status prawa jazdy

|---Procedury i Wnioski

|---Informacje dla osób niesłyszących

|---Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

|---Spotkania ze Starostą

|---Korespondencja elektroniczna

|---Ankieta Oceny Usług

Akty prawne

|---Uchwały Rady Powiatu

      |---Projekty Uchwał Rady Powiatu

      |---2013 rok

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

|---Projekty Uchwał Rady Powiatu

      |---Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2019 roku

      |---Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2018 roku

      |---Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2017 roku

      |---Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2016 roku

|---Uchwały Zarządu Powiatu

      |---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

      |---2013

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

|---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

      |---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2019 roku

      |---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2018 roku

      |---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2017 roku

      |---Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2016 roku

|---Zarządzenia Starosty

      |---Zarządzenia Starosty z 2019 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2018 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2017 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2016 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2015 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2014 roku

      |---Zarządzenia Starosty z 2013 roku

|---Porozumienia i umowy

      |---Umowy

            |---Umowy 2019

            |---Umowy 2018

            |---Umowy 2017

      |---Porozumienia

            |---Porozumienia 2019

            |---Porozumienia 2018

            |---Porozumienia 2017

            |---Porozumienia 2016

            |---Porozumienia 2013-2015

|---Serwis Dziennika Ustaw

|---Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

|---Serwis Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

|---Serwis Monitora Polskiego

|---Sposób stanowienia aktów prawnych

Ogłoszenia

|---Zamówienie publiczne

|---Platforma zakupowa

|---Plan zamówień

|---Informacje o zgłoszeniach budowy

      |---Informacje o zgłoszeniach budowy - 2019 rok

      |---Informacje o zgłoszeniach budowy - 2018 rok

      |---Informacje o zgłoszeniach budowy - 2017 rok

      |---Informacje o zgłoszeniach budowy - 2016 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2015 rok

|---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2019

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2018

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2017

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2016

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2015

      |---Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2013/2014

            |---2013 r.

|---Ogłoszenia

|---Nieruchomości

|---Konsultacje

Praca w Starostwie

|---Nabór na wolne stanowiska pracy

      |---Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |---Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

      |---Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |---Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu i Promocji

      |---Nabór na kierownicze stanowisko sekretarza powiatu

      |---Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

      |---Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |---Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowych i gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |---Nabór na specjalistę ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków starostwa oraz ewidencji budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |---Nabór na inspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |---Nabór na informatyka w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. programów ochrony środowiska, kart wędkarskich, sprzętu pływającego i archiwizacji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na informatyka w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na inspektora/podinspektora w ramach wieloosobowego stanowiska ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na młodszego referenta w ramach wieloosobowego stanowiska ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |---Nabór na podinspektora podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji

      |---Nabór na podinspektora podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji

      |---Nabór na podinspektora ds. ewidencji księgowej i sum depozytowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. dochodów Starostwa i windykacji należności w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji

      |---Nabór na podinspektora ds. kultury i ochrony zabytków w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |---Nabór na stanowisko ds. rozwoju w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Oddziału Zamówień i Obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na księgowego ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |---Nabór na podinspektora ds. personalnych w komórce Sekretarza Powiatu

      |---Nabór na inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na podinspektora ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |---Nabór na referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |---Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12

      |---Nabór na księgowego ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na 2 wolne stanowiska pracy: specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na inspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |---Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Ustce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko głównego księgowego

      |---Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

      |---Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

      |---Nabór na kierownicze stanowisko pracy głównego księgowego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na specjalistę ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na specjalistę ds. BHP

      |---Nabór na starszego specjalistę ds. BHP

      |---Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

      |---Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na inspektora ds. weryfikacji zbiorów danych i materiałów przekazywanych do zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na specjalistę ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na specjalistę ds. administracyjnej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Ustce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. płac oraz rozliczeń placówek opiekuńczo - wychowawczych

      |---Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Nabór na specjalistę w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Nabór na kierownicze stanowisko pracy Sekretarza Powiatu

      |---Nabór na inspektora ds. organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Nabór na dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce

      |---Nabór na dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce

      |---Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na inspektora ds. organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na inspektora ds. obronności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |---Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy instruktora w Centrum Edukacji Regionalnej

      |--- Nabór na młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w zakresie wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |---Konkurs na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

      |--- Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

            |---Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego

      |---Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |---Nabór na podinspektora ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na zastępcę naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |---Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |---Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |---Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |---Nabór na podinspektora ds. rejestracji zgłoszeń i operatów przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |---Nabór na kierownika Oddziału Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

|---Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych

Oświadczenia majątkowe

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną

            |---Anna Marta Dadel - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |---Mariusz Smoliński - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

            |---Mirosław Kaźmierski - Prezes Zarządu PKS Słupsk S.A.

            |---Piotr Mańka - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

            |---Barbara Magdalena Remiszewska - Prezes Zarządu Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna

      |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |---Oświadczenia majątkowe 2018 rok

                  |---Elżbieta Domańska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Magdalena Kanios-Kuśmira - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Radosław Szycko - p.o. dyrektora DPS Lubuczewo

                  |---Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

            |---Oświadczenia majątkowe 2017 rok

                  |---Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |---Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |---Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |---Marek Król - Dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Mariusz Smoliński - Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

                  |---Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

            |---Oświadczenia majątkowe 2016 rok

                  |---Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |---Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Marek Król - Dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |---Mirosława Sawicka-Glinka - p.o. dyrektora SOSW w Damnicy

                  |---Maria Janusz - Dyrektor SOSW w Damnicy

            |---Oświadczenia majątkowe 2015 rok

                  |---Małgorzata Klemińska - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |---Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsk

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

                  |---Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |---Maria Janusz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Monika Bill - dyrektor DPS Lubuczewo

            |---Oświadczenia majątkowe 2014 rok

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Małgorzata Klemińska - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsk

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Marianna Kawiecka - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

            |---Oświadczenia majątkowe 2013 rok

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Klemińska - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsk

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Marianna Kawiecka - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Izabela Krawczyk - p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Jolanta Wójtowicz - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |---Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

                  |---Marianna Matias - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

            |---Oświadczenia majątkowe 2012 rok

                  |---Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |---Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |---Jolanta Kamińska - dyrektor PPP Słupsk

                  |---Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |---Jolanta Wójtowicz - dyrektor MOS Ustka

                  |---Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |---Marianna Matias - dyrektor ZSA Słupsk

                  |---Marianna Kawiecka - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |---Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |---Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |---Urszula Dąbrowska - dyrektor PCPR

                  |---Barbara Kołakowska - dyrektor LO Ustka

      |---Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |---Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

                  |---Adam Staniuk

                  |---Martyna Wieczorek

                  |---Eugenia Gwoździak

                  |---Małgorzata Furtak

            |---Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

                  |---Gabriela Dąbrowska

                  |---Jolanta Szmakow

                  |---Katarzyna Kroplewska

                  |---Beata Formella

                  |---Irena Buciarska

                  |---Elżbieta Matuszewska

            |---Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

                  |---Emilia Woźniak

                  |---Dominika Lickiewicz

                  |---Justyna Dettlaff

                  |---Sylwia Wróblewska

                  |---Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |---Łukasz Szwedo

                  |---Tomasz Kroplewski

                  |---Faustyna Tomaszewska

                  |---Joanna Pępko

                  |---Aleksandra Czarny

                  |---Agnieszka Smuga

                  |---Anetta Truszkowska

                  |---Małgorzata Senior-Nowak

                  |---Dominika Piasecka

                  |---Ewa Muchowska

                  |---Aleksandra Juszkiewicz

                  |---Radosław Kajdas

                  |---Anna Jagiełło

                  |---Małgorzata Furtak

                  |---Aneta Blank-Kornacka

                  |---Hanna Błencka

                  |---Marcin Białas

                  |---Marcin Wilkowski

                  |---Aneta Borodziuk

                  |---Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |---Katarzyna Śmietana

                  |---Beata Jankiewicz

                  |---Katarzyna Stachyra

                  |---Barbara Butrym

                  |---Małgorzata Jamroz

                  |---Krystyna Rożek

                  |---Magdalena Kaczanowska

                  |---Romualda Szczepaniak

                  |---Halina Dołżycka

                  |---Grażyna Ropiak

                  |---Renata Kołodziejczyk

                  |---Iwona Mazurek

                  |---Anna Kierzkowska

                  |---Grażyna Welnic

                  |---Barbara Szymańska

                  |---Sylwia Stenka

                  |---Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |---Andrzej Walusiak

                  |---Aneta Kołodziejska

                  |---Małgorzata Kargul

                  |---Monika Grabusińska

                  |---Armin Biernacki

                  |---Małgorzata Pater

                  |---Regina Trojanowska

                  |---Aleksandra Staniuk

                  |---Ewa Czyż

                  |---Katarzyna Maruszak

                  |---Eugenia Bereszyńska

                  |---Tomasz Pogorzelski

                  |---Ryszard Mąkosa

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |---Dominika Lickiewicz

            |---Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

                  |---Emilia Woźniak

                  |---Katarzyna Stachyra

                  |---Barbara Butrym

                  |---Małgorzata Jamroz

                  |---Krystyna Rożek

                  |---Magdalena Kaczanowska

                  |---Romualda Szczepaniak

                  |---Halina Dołżycka

                  |---Grażyna Ropiak

                  |---Renata Kołodziejczyk

                  |---Iwona Mazurek

                  |---Anna Kierzkowska

                  |---Grażyna Welnic

                  |---Aneta Kołodziejska

                  |---Małgorzata Kargul

                  |---Armin Biernacki

                  |---Monika Grabusińska

                  |---Małgorzata Pater

                  |---Andrzej Walusiak

                  |---Regina Trojanowska

                  |---Aleksandra Staniuk

                  |---Ewa Czyż

                  |---Katarzyna Maruszak

                  |---Eugenia Bereszyńska

                  |---Tomasz Pogorzelski

                  |---Ryszard Mąkosa

                  |---Elżbieta Matuszewska

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |---Justyna Dettlaff

                  |---Sylwia Wróblewska

                  |---Monika Zieleniewska

                  |---Tomasz Kroplewski

                  |---Radosław Kajdas

                  |---Ewa Muchowska

                  |---Agnieszka Smuga

                  |---Aneta Blank-Kornacka

                  |---Aleksandra Markiewicz

                  |---Anetta Truszkowska

                  |---Dominika Piasecka

                  |---Łukasz Szwedo

                  |---Małgorzata Senior-Nowak

                  |---Faustyna Tomaszewska

                  |---Aleksandra Juszkiewicz

                  |---Marcin Wilkowski

                  |---Marcin Białas

                  |---Hanna Błencka

                  |---Małgorzata Furtak

                  |---Anna Jagiełło

                  |---Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |---Joanna Pępko

                  |---Sylwia Stenka

                  |---Alina Diakun

                  |---Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |---Aneta Borodziuk

                  |---Marianna Klimczak-Malinowska

                  |---Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |---Katarzyna Śmietana

                  |---Beata Jankiewicz

                  |---Katarzyna Stachyra

                  |---Barbara Szymańska

            |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

                  |---Emilia Woźniak

                  |---Krystyna Rożek

                  |---Magdalena Kaczanowska

                  |---Romualda Szczepaniak

                  |---Halina Dołżycka

                  |---Grażyna Ropiak

                  |---Renata Kołodziejczyk

                  |---Iwona Mazurek

                  |---Anna Kierzkowska

                  |---Grażyna Welnic

                  |---Alina Diakun

                  |---Aneta Kołodziejska

                  |---Małgorzata Kargul

                  |---Armin Biernacki

                  |---Małgorzata Jamroz

                  |---Małgorzata Pater

                  |---Barbara Butrym

                  |---Regina Trojanowska

                  |---Aleksandra Staniuk

                  |---Monika Zieleniewska

                  |---Ewa Czyż

                  |---Katarzyna Maruszak

                  |---Eugenia Bereszyńska

                  |---Tomasz Pogorzelski

                  |---Ryszard Mąkosa

                  |---Elżbieta Matuszewska

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |---Paweł Kądziela

                  |---Andrzej Walusiak

                  |---Krzysztof Łunkiewicz

                  |---Urszula Zbrudzewska

                  |---Monika Grabusińska

                  |---Małgorzata Bujarska

                  |---Zbigniew Babiarz-Zych

            |---Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

                  |---Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |---Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |---Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

                  |---Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |---Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |---Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |---Ryszard Mąkosa - Geodeta Powiatowy

                  |---Aneta Kołodziejska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Tomasz Pogorzelski - zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

                  |---Zbigniew Babiarz-Zych - nalczelnik Wydziału Polityki Społecznej

            |---Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

                  |---Zenon Płuciennik - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |---Anna Grudzińska - główny księgowy PCPR w Słupsku

                  |---Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |---Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |---Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |---Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

                  |---Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |---Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

            |---Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

                  |---Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |---Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Joanna Góralska - z-ca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |---Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |---Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |---Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Zenon Płuciennik - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |---Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |---Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |---Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |---Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |---Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |---Anna Grudzińska - główny księgowy PCPR w Słupsku

                  |---Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |---Wioleta Arcimowicz - specjalista ds. rejestracji PUP Słupsk

                  |---Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

      |---Skarbnik Powiatu

            |---Jadwiga Janicka

      |---Sekretarz Powiatu

            |---Marta Bursztynowicz

            |---Irena Tkaczuk-Kawalerowicz

      |---Członkowie Zarządu

            |---Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu VI kadencji (2018-2023)

                  |---Marcin Kowalczyk

                  |---Grzegorz Grabowski

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Paweł Lisowski

                  |---Rafał Konon

            |---Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu V kadencji (2014-2018)

                  |---Anna Pietrzak

                  |---Grzegorz Grabowski

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Paweł Michał Lisowski

                  |---Rafał Konon

                  |---Paweł Gonera

                  |---Jan Karol Leonczuk

            |---Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu IV kadencji (2010-2014)

                  |---Andrzej Wojtaszek

                  |---Edward Sasko

                  |---Walentyna Małek

                  |---Andrzej Bury

                  |---Sławomir Ziemianowicz

      |---Radni

            |---Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji (2018-2023)

                  |---Sławomir Ziemianowicz

                  |---Andrzej Wojtaszek

                  |---Andrzej Tyszkiewicz

                  |---Konrad Tymecki

                  |---Aldona Szostakiewicz

                  |---Anna Pietrzak

                  |---Jan Olech

                  |---Barbara Madejczyk

                  |---Paweł Lisowski

                  |---Marcin Kowalczyk

                  |---Rafał Konon

                  |---Marek Kołtun

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Zbigniew Kamiński

                  |---Żaneta Jaworska

                  |---Maria Janusz

                  |---Teresa Janusewicz

                  |---Ryszard Hendryk

                  |---Grzegorz Grabowski

                  |---Paweł Gonera

                  |---Piotr Basarab

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji (2014-2018)

                  |---Joanna Chabowska

                  |---Paweł Gonera

                  |---Grzegorz Grabowski

                  |---Maciej Karaś

                  |---Maria Kobylarz

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Marek Kołtun

                  |---Rafał Konon

                  |---Andrzej Kordylas

                  |---Wojciech Krasucki

                  |---Jan Leonczuk

                  |---Paweł Lisowski

                  |---Anna Pietrzak

                  |---Bożena Przyborowska

                  |---Edward Sasko

                  |---Tomasz Świtek

                  |---Andrzej Zawada

                  |---Barbara Zawadzka

                  |---Stanisław Zieliński

                  |---Sławomir Ziemianowicz

            |---Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji (2010-2014)

                  |---Sławomir Ziemianowicz

                  |---Barbara Zawadzka

                  |---Andrzej Zawada

                  |---Piotr Wszółkowski

                  |---Andrzej Wojtaszek

                  |---Arkadiusz Walach

                  |---Edward Sasko

                  |---Lidia Rynda

                  |---Barbara Podruczna-Mocarska

                  |---Walentyna Małek

                  |---Ewa Lewkowicz

                  |---Bogumiła Lenard

                  |---Andrzej Kordylas

                  |---Zdzisław Kołodziejski

                  |---Zbigniew Kamiński

                  |---Stanisław Gosławski

                  |---Paweł Gonera

                  |---Andrzej Bury

                  |---Marcin Białas

                  |---Ireneusz Bejnarowicz

      |---Wzory oświadczeń majątkowych

      |---Przewodniczący Rady Powiatu

            |---Przewodniczący Rady V kadencji (2014-2018)

                  |---Jan Olech

            |---Przewodniczący Rady IV kadencji (2010-2014)

                  |---Ryszard Stus

Informacje

|---Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

|---Skargi i wnioski

|---Biuro Rzeczy Znalezionych

|---Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów

|---Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

|---Petycje

      |---Wykaz petycji z 2017 roku

      |---Wykaz petycji z 2018 roku

|---Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców

      |---Statystyka zdawalności w 2018 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2017 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2016 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2015 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2014 roku

      |---Statystyka zdawalności w 2013 roku

|---Parking Starosty

|---Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

|---Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna

      |---Nieodpłatna pomoc prawna na 2019 rok

      |---Nieodpłatna pomoc prawna na 2018 rok

      |---Nieodpłatna pomoc prawna na 2017 rok

      |---Nieodpłatna pomoc prawna na 2016 rok

|---Opłaty skarbowe

|---Rejestry, ewidencje i archiwa

|---Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę

      |---Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC 2015

      |--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - CZERWIEC 2015

|---Zarządzanie kryzysowe

|---Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego

|---Zasady dostępu do informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|---Informacje publiczne niezamieszczone w BIP

|---Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

|---Lobbing

System Zarządzania Jakością

|---System Zarządzania Jakością

|---Kodeks etyki

Kontrola zarządcza

|---Kontrola zarządcza

Kontrole

|---Kontrole

      |---Zawiadomienia o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

      |---Plany kontroli

      |---Protokoły z kontroli

            |---Protokoły z Komisji Rewizyjnej

            |---Protokoły z kontroli (w tym z kontroli wewnętrznych)

            |---Własne kontrole jednostek podległych i nadzorowanych

                  |---2019 rok

                  |---2018 rok

                  |---2017 rok

                  |---2016 rok

                  |---2015 rok

                  |---2014 rok

                  |---2013 rok

            |---Kontrole zewnętrzne urzędu własnego

                  |---Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

                  |---Zakład Ubezpieczeń Społecznych

                  |---PFRON oddział Pomorski w Gdańsku

                  |---Archiwum Państwowe Koszalin O/Słupsk

                  |---Państwowa Inspekcja Pracy

                  |---NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

                  |---POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

                  |---URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

                  |---REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

                  |---URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                  |---WOJEWODA POMORSKI

                  |---Minister Pracy i Polityki Społecznej

                  |---URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

                  |---POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

                  |---POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

                  |---POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Środowisko

|---Nowy System Informacji o Środowisku

|---System Informacji O Środowisku

WYBORY SAMORZĄDOWE

|---WYBORY 2018

      |---POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W SŁUPSKU

            |---Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 23 października 2018 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

            |---Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

      |---INFORMACJE

|---WYBORY 2014

      |---Informacje

      |---Powiatowa Komisja Wyborcza

            |---Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

            |---Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

ARCHIWUM BIP

|---Archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej