Przetarg na zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy"

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, pok. 01 (Biuro Obsługi Interesanta) nie później niż do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, pokój nr 202.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 596664-N-2018.pdf (PDF, 181KB) 2018-08-03 13:25:43 181KB 316 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 472KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:25:43 472KB 23 razy
2 Zał. 1 - Formularz oferty.doc (DOC, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:27:20 78.KB 26 razy
3 Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:27:30 45.KB 21 razy
4 Zał. 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:27:54 45.KB 20 razy
5 Zał. 4 - projekt umowy_SOSW-Damnica_inst.ppoż.2018.pdf (PDF, 6.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:28:11 6.2MB 22 razy
6 Zał. 5 - Wykaz robót.docx (DOCX, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:28:21 16.KB 22 razy
7 Zał. 6 - Oświadczenie- osoby.docx (DOCX, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:28:29 16.KB 20 razy
8 Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc (DOC, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:28:40 43.KB 20 razy
9 Zał. 8 - PB i PW.zip (ZIP, 85.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:29:34 85.MB 22 razy
10 Zał. 9 - SWiOR.pdf (PDF, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:29:49 340KB 27 razy
11 Zał. 10 - Przedmiar- Roboty Budowlane.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:29:59 112KB 24 razy
12 Zał. 11 - Przedmiar - Instalacje elektryczne.pdf (PDF, 83.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:30:12 83.KB 22 razy
13 Zał. 12 - Przedmiar- Instalacje wod -kan.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:30:20 71.KB 22 razy
14 Zał. 13 - Opisy.zip (ZIP, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 13:30:30 1.8MB 23 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 328KB) 2018-08-20 15:58:25 328KB 49 razy
2 zakonczenie_postepowania.pdf (PDF, 528KB) 2018-10-25 13:26:19 528KB 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 03-08-2018 13:25:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Kołodziejski 03-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 25-10-2018 13:27:52