Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 79 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Sebastian Wójcik 2017-08-22 14:39:01 dodanie dokumentu
Nr 78 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 Sebastian Wójcik 2017-08-22 14:33:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.162.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia PE100-RC SDR17 dn. 180mm; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Głobino na działce numer: 255, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2017-08-22 09:41:49 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-21 15:20:33 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Porgnozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 14 sierpnia 2017r. Sebastian Wójcik 2017-08-21 15:10:43 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok- zaopiniowany 14 sierpnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-21 15:09:48 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr XXX/289/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie" - zaopiniowany 21 sierpnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-21 14:13:23 dodanie dokumentu
XXXIII sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2017-08-21 14:04:00 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - CZERWIEC 2017 r. Anna Gorzelak 2017-08-21 12:01:43 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - LIPIEC 2017 r. Anna Gorzelak 2017-08-21 12:00:49 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego - zaopiniowany 21 sierpnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-21 11:12:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.151.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, w miejsce istniejącej wieżowej stacji transformatorowej "Kotłowo" z powiązaniami 15kV i 0,4ikV oraz wymianę słupa linii napowietrznej 15kV na działkach nr: 336, 337, 338, 339, 340, w miejscowości Kotłowo, w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice Sebastian Wójcik 2017-08-21 09:55:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.151.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, w miejsce istniejącej wieżowej stacji transformatorowej "Kotłowo" z powiązaniami 15kV i 0,4ikV oraz wymianę słupa linii napowietrznej 15kV na działkach nr: 336, 337, 338, 339, 340, w miejscowości Kotłowo, w obrębie ewidencyjnym Barcino, w gminie Kępice Sebastian Wójcik 2017-08-21 09:54:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.146.2.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 195, 122 w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica Sebastian Wójcik 2017-08-18 09:26:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.139.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gałęzów na działkach numer: 106, 44/2, 44/3 w obrębie ewidencyjnym Gałęzów, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2017-08-18 09:25:10 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-16 14:50:38 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-16 14:49:01 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - LIPIEC 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-16 14:09:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.130.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowych 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej15/0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Radosław na działkach numer 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 9 w obrębie ewidencyjnym Radosław, w gminie Potęgowo Sebastian Wójcik 2017-08-16 12:08:21 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 23 sierpnia 2017 r. Sebastian Wójcik 2017-08-16 08:57:15 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego w sierpniu 2017 r. Sebastian Wójcik 2017-08-16 08:53:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXII/2017 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 lipca 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-16 08:48:21 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-16 08:21:41 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku - zaopiniowany 11 sierpnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-14 12:30:07 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku - zaopiniowany 11 sierpnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-14 12:29:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słupsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin" - zaopiniowany 2 sierpnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-14 12:28:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2017 z dnia 28 marca 2017 roku zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 7 lipca 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-14 12:26:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn" - zaopiniowany 7 lipca 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-08-14 12:24:39 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-14 08:42:55 edycja dokumentu
Nr 77 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Sebastian Wójcik 2017-08-11 12:31:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.148.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr SLU001D w postaci wieży typu BOT E3E/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t.; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobieszewo na działce numer: 126 w obrębie ewidencyjnym Dobieszewo, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2017-08-11 09:12:31 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-10 12:30:23 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-10 12:26:46 edycja dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Machowino, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2017-08-10 10:59:19 dodanie dokumentu
Nr 56/2017 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2017 rok Sebastian Wójcik 2017-08-10 09:52:13 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - SIERPIEŃ 2017 r. Beata Barabasz 2017-08-10 07:53:23 edycja dokumentu
Nabór na referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Sebastian Wójcik 2017-08-09 13:37:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - część dotycząca utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Sebastian Wójcik 2017-08-09 12:47:33 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - część dotycząca utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Sebastian Wójcik 2017-08-09 12:47:14 dodanie dokumentu
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Sebastian Wójcik 2017-08-09 12:29:05 edycja dokumentu