Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Skarbnik Powiatu Sebastian Wójcik 2019-02-15 13:03:27 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 15 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-15 12:47:03 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-15 12:45:01 usunięcie dokument
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-15 12:44:45 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-15 12:43:15 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2019-02-15 11:19:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 11 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-15 11:19:01 dodanie dokumentu
Nr 24 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Sebastian Wójcik 2019-02-15 09:14:48 dodanie dokumentu
Nr 23 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie wytycznych określających zakres oraz formy danych prezentowanych w "Informacji dodatkowej" stanowiących element sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Sebastian Wójcik 2019-02-15 09:14:03 dodanie dokumentu
Nr 22 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od przez Powiat Słupski Sebastian Wójcik 2019-02-15 09:13:13 dodanie dokumentu
Nr 21 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2019-02-15 09:11:22 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2019 r. Monika Majewska 2019-02-14 15:17:06 edycja dokumentu
Nr 19 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu Sebastian Wójcik 2019-02-14 13:48:22 edycja dokumentu
Nr 18 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu Sebastian Wójcik 2019-02-14 13:48:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie wytycznych określających zakres oraz formy danych prezentowanych w "Informacji dodatkowej" stanowiących element sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Sebastian Wójcik 2019-02-13 13:44:44 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego luty 2019 r. Sebastian Wójcik 2019-02-13 08:11:10 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego luty 2019 r. Sebastian Wójcik 2019-02-13 08:10:50 edycja dokumentu
Aneks nr 1 z dnia 25 stycznia 2019 r. do umowy OR-III.5330.43.2018 Sebastian Wójcik 2019-02-12 13:21:56 dodanie dokumentu
Wydział Geodezji i Kartografii Mirosław Górak 2019-02-12 13:06:53 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego luty 2019 r. Sebastian Wójcik 2019-02-12 10:12:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Mirosław Górak 2019-02-12 09:31:27 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148" Sebastian Wójcik 2019-02-12 09:00:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-12 08:51:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-12 08:50:27 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-12 08:44:33 edycja dokumentu
Nr 16/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego Mirosław Górak 2019-02-12 08:37:19 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-11 15:56:43 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-11 14:17:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2019-02-11 13:45:47 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wysokości diet radnych Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-11 13:38:21 dodanie dokumentu
Porozumienie nr OR-III.5330.19.2019 zawarte w dniu 30 stycznia 2019 roku pomiędzy Gminą Kępice a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2019-02-11 13:36:00 dodanie dokumentu
Nr 13/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie słupskim w 2019 r. Mirosław Górak 2019-02-11 13:32:35 edycja dokumentu
Nr 13/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie słupskim w 2019 r. Mirosław Górak 2019-02-11 13:32:26 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 12 lutego 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-02-11 12:59:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.149.2018 z dnia 31stycznia 2019 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na budowę sześciu kurników oraz rozbiórki budynku gospodarczego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rzechcino na działkach numer: 10, 13/2, 22 w obrębie ewidencyjnym Rzechcino, w gminie Potęgowo. Mirosław Górak 2019-02-11 12:48:23 dodanie dokumentu
Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-03 do Umowy nr: RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z dnia 9 listopada 2016 r. Mirosław Górak 2019-02-11 12:45:51 dodanie dokumentu
Nr 15/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok Sebastian Wójcik 2019-02-11 10:28:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.9.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku o wszczęciu w dniu 04 lutego 2019 roku, na wniosek Inwestora - MORPOL S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę zakładu przetwórstwa rybnego "MORPOL" w zakresie budowy hali 3B oraz przebudowy istniejących hal; na działkach nr: 39/10, 39/11 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR. Mirosław Górak 2019-02-11 09:50:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.9.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku o wszczęciu w dniu 04 lutego 2019 roku, na wniosek Inwestora - MORPOL S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę zakładu przetwórstwa rybnego "MORPOL" w zakresie budowy hali 3B oraz przebudowy istniejących hal; na działkach nr: 39/10, 39/11 w obrębie ewidencyjnym Duninowo PGR. Mirosław Górak 2019-02-11 09:49:20 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2019 r. Sebastian Wójcik 2019-02-11 08:44:03 dodanie dokumentu