Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie AB-I-E-6740.253.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku sanitariatów dla turystów oraz rozbiórkę istniejącej kontenerowej toalety w miejscowości Czołpino na działce nr 21/4, w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Wydmy w gminie Smołdzino Marcin Fąfara 2017-12-08 14:34:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.83.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na działkach nr: 210, 254, 225/1, 572, 226/11, 226/12 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka Marcin Fąfara 2017-12-08 14:33:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.84.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr: 210, 225/1, 572, 226/11 w miejscowości Wytowno, w obrębie ewidencyjnym Wytowno, w gminie Ustka Marcin Fąfara 2017-12-08 14:30:22 dodanie dokumentu
Sekretarz Powiatu Marcin Fąfara 2017-12-08 12:58:07 edycja dokumentu
Sekretarz Powiatu Marcin Fąfara 2017-12-08 12:09:43 edycja dokumentu
Sekretarz Powiatu Marcin Fąfara 2017-12-08 12:08:52 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 12:04:26 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 12:02:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 12:01:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - zaopiniowany 5 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 11:59:37 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr XVI/141/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim - zaopiniowany 1 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 11:57:17 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim - zaopiniowany 1 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 11:54:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka - zaopiniowany 7 grudnia 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 11:51:52 dodanie dokumentu
Sekretarz Powiatu Marcin Fąfara 2017-12-08 11:09:29 edycja dokumentu
Nr 115 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonym 15 listopada 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 10:28:24 dodanie dokumentu
Nr 114 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Marcin Fąfara 2017-12-08 10:27:03 dodanie dokumentu
Nr 113 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Marcin Fąfara 2017-12-08 10:25:59 dodanie dokumentu
Protokół kontroli archiwum zakładowego oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Słupsku przeprowadzonej w dniu 16 października 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 08:42:51 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 3/2017 z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 listopada 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 08:37:18 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 29/2017 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Marcin Fąfara 2017-12-08 08:20:31 dodanie dokumentu
Aneks nr PCPR.SŚPI.465.1.2017 z dnia 04.12.2017 r. do porozumienia nr PCPR.SŚPI.465.2017 (WP.SO.IOS.273.136.2017) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia dziecka do spokrewnionej rodziny zastępczej, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Marcin Fąfara 2017-12-08 08:19:16 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 28/2017 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Marcin Fąfara 2017-12-08 08:13:34 dodanie dokumentu
Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 listopada 2017 roku Marcin Fąfara 2017-12-08 08:10:39 dodanie dokumentu
XXXVII Sesja Rady Powiatu Słupskiego Mirosław Górak 2017-12-07 15:24:46 edycja dokumentu
XXXVII Sesja Rady Powiatu Słupskiego Mirosław Górak 2017-12-07 15:21:56 dodanie dokumentu
Protokół z ponadplanowej kontroli prowadzenia gospodarki kadrowo-płacowej z uwzględnieniem działań związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy na stanowiskach niepedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy Marcin Fąfara 2017-12-07 11:41:58 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - GRUDZIEŃ 2017 r. Katarzyna Janik-Stoltz 2017-12-07 10:40:31 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - GRUDZIEŃ 2017 r. Marcin Fąfara 2017-12-07 09:40:21 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - GRUDZIEŃ 2017 r. Marcin Fąfara 2017-12-07 09:38:34 dodanie dokumentu
Nr 78/2017 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2017 rok Mirosław Górak 2017-12-06 13:44:26 dodanie dokumentu
Nr 77/2017 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Mirosław Górak 2017-12-06 13:42:12 dodanie dokumentu
Akty prawne - podstawa prawna - dodatkowe informacje Mirosław Górak 2017-12-06 11:41:06 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym Mirosław Górak 2017-12-06 11:32:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.230.1.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z miejscowości Krępa Słupska do miejscowości Lulemino Etap Ila i Etap Ilb wraz z przyłączem gazu i stacja redukcyjno pomiarową na działkach - obręb Krępa gmina Słupsk dz. nr : 205, 44, 208, 207/2, 207/1, 5, 2, - obręb Łosino gmina Kobylnica dz. nr: 224, 195, 219, 147, - obręb Zajączkowo gmina Kobylnica dz. nr: 166, 86/2, 87, 98/2, 98/8, 167, 5, 20/4, - obręb Kwakowo gmina Kobylnica dz. nr: 51, 52/37, 53, 56, 50/2, 34/11, 680, - obręb Lulemino gmina Kobylnica dz. nr: 271/1, 270, 277, 19/1, 20/1. Mirosław Górak 2017-12-05 15:14:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.238.2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Bydlino na działkach nr: 81, 133, 136/3, 457/6, 90, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. Mirosław Górak 2017-12-05 14:49:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.212.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem w miejscowości Krzemienica na działkach nr:128, 123, 134 w obrębie ewidencyjnym Krzemienica, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Mirosław Górak 2017-12-05 14:46:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.215.2.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 206/4, 206/6, 656, 204/10, 699/5, 1468 w miejscowości Kobylnica, w obrębie Kobylnica, w gminie Kobylnica Mirosław Górak 2017-12-05 14:45:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.204.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w wypustami do granic działek; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przewłoka na działkach numer: 198, 43/11, 43/13, 43/14 w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Słupsk. Mirosław Górak 2017-12-05 14:42:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.212.2017 z dnia 26 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem w miejscowości Krzemienica na działkach nr:128, 123, 134 w obrębie ewidencyjnym Krzemienica, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Mirosław Górak 2017-12-05 14:24:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.181.2017 z dnia 27 października 2017 roku o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, Gmina Słupsk" w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 3/201, 3/237, 3/242, 3/307, 3/311, 3/212, 3/314, 3/298, 3/330, 3/332, 3/262 w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Mirosław Górak 2017-12-05 14:24:06 edycja dokumentu