Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie AB-I-E.6740.128.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, z wewnętrzną linią zasilania energetycznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wodnica na działkach nr: 35/10, 35/9, w obrębie ewidencyjnym Wodnica w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2017-06-23 14:31:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.119.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo na działkach nr: 347/1, 348/1, w obrębie ewidencyjnym Duninowo w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2017-06-23 14:29:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.119.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo na działkach nr: 347/1, 348/1, w obrębie ewidencyjnym Duninowo w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2017-06-23 14:29:32 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - CZERWIEC 2017 r. Katarzyna Janik-Stoltz 2017-06-23 11:23:38 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - CZERWIEC 2017 r. Katarzyna Janik-Stoltz 2017-06-23 11:11:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.115.1.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę drogi gminnej wraz z infrastruktura na działkach nr: 25/4, 19/5, 18/14, 19/13, 19/3, 19/12, 18/8, 39/2, 40/4 położonych w miejscowości Swochowo, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2017-06-23 10:22:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.114.1.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 40/21, 40/22, 41/10 położonych w miejscowości Łosino, w obrębie ewidencyjnym Łosino, w gminie Kobylnica Sebastian Wójcik 2017-06-23 10:21:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2017-06-23 08:45:51 dodanie dokumentu
Protokół nr 4/16 /2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-06-23 07:37:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 22/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23 maja 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-06-23 07:36:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 15/2017 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Budżetu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-06-23 07:33:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 21/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18 kwietnia 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-06-23 07:32:19 dodanie dokumentu
Porozumienie PCPR.SŚPI.465.2017 zawarte w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Powiatem Chrzanowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjęcia dziecka pochodzącego z Powiatu Słupskiego do spokrewnionej rodziny zastępczej znajdującej się na terenie Powiatu Chrzanowskiego, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2017-06-22 14:53:56 dodanie dokumentu
Nr 64 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sebastian Wójcik 2017-06-22 14:51:00 dodanie dokumentu
Nr 43/2017 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Bursztynowy Kłos" Sebastian Wójcik 2017-06-22 14:49:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.116.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Rowy na działkach nr: 188/2, 188/7, w obrębie ewidencyjnym Rowy w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2017-06-22 10:56:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.112.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, wymianę dwóch słupów linii napowietrznej 15 kV, demontaż kolidującej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Kusowo na działkach nr: 138/4, 138/5, 129/1, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-06-22 10:55:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.42.2014 z dnia 20 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 381/2014 z dnia 16.04.2014 roku w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bałamątek na działkach numer: 91, 94, 95, 96, 112, 200, 202 w obrębie ewidencyjnym Objazda, w gminie Ustka- ( zmiana dotyczy numeracji działek nr: 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1781, 1783, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1787, 1786, 1785, 1784, 112, 200, 202 Sebastian Wójcik 2017-06-22 10:53:03 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sebastian Wójcik 2017-06-21 14:35:31 dodanie dokumentu
Aneks nr 1 z dnia 02.06.2017 r. do porozumienia nr PZ/3/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2017-06-21 13:42:36 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - CZERWIEC 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-06-21 13:14:56 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - CZERWIEC 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-06-21 12:54:15 edycja dokumentu
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr: 103/35, 103/36, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. Mirosław Górak 2017-06-21 11:03:35 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr: 103/35, 103/36, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. Mirosław Górak 2017-06-21 09:17:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX/2017 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-06-21 07:36:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.111.1.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 1258, 1252 położonych w miejscowości Dębnica Kaszubska, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska. Mirosław Górak 2017-06-20 13:44:27 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - CZERWIEC 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-06-20 12:38:40 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - MAJ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-06-20 12:37:58 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - MAJ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-06-20 10:34:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.106.1.2016 z dnia 14 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na działkach nr: 117, 121/8, 121/15, 121/16, 121/17, 121/19, 121/23, 121/26, 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1056, 1057, 1071, 1075 położonych w miejscowości Przewłoka, w obrębie ewidencyjnym Przewłoka, w gminie Ustka. Mirosław Górak 2017-06-20 10:24:15 dodanie dokumentu
Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku Mirosław Górak 2017-06-20 09:49:44 dodanie dokumentu
Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku Mirosław Górak 2017-06-20 09:48:42 dodanie dokumentu
Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku Mirosław Górak 2017-06-20 09:45:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.238.1.2016 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Słupskiego nr 35/2017 z dnia 12 stycznia2017 roku obejmującej pozwolenie na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na punkt rehabilitacyjny; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer 1375, w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska. Mirosław Górak 2017-06-20 08:45:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.98.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Skórzyno na działce numer 95/5, w obrębie ewidencyjnym Skórzyno, w gminie Główczyce. Mirosław Górak 2017-06-20 08:43:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.90.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niepoględzie na działce numer: 36/2 w obrębie ewidencyjnym Niepoględzie, w gminie Dębnica Kaszubska Mirosław Górak 2017-06-20 08:41:36 dodanie dokumentu
XXXI sesja Rady Powiatu Słupskiego Mirosław Górak 2017-06-20 08:21:56 dodanie dokumentu
Nr 63 z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej za 2016 rok Mirosław Górak 2017-06-19 13:06:33 dodanie dokumentu
Nr 62 z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej Mirosław Górak 2017-06-19 13:05:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE nr WI-IV.7820.2.2017.TH, Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03 kwietnia 2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, złożony w imieniu inwestora - Zarządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa". Mirosław Górak 2017-06-19 13:01:27 edycja dokumentu