Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie AB-I-D.6740.24.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 mm oraz dn 63mm w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 20, 81, 115, 128, 141, 142/9, 152, 161,176/2, w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2018-02-23 14:56:05 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-02-23 12:08:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.13.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na remoncie elewacji dworu w Kotowie na działce nr: 4/20 w miejscowości Kotowo, w obrębie ewidencyjnym Kotowo, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2018-02-23 11:28:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.17.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na remont tynków wewnętrznych i malowanie ścian nawy w kościele parafialnym w Damnie, na działce nr 117, w obrębie ewidencyjnym Damno w gminie Damnica Sebastian Wójcik 2018-02-23 11:25:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.7.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza kablowego 0,4 kV na działce nr 139/2 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2018-02-23 09:30:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.6.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV, budowę sieci oświetleniowej 0,4 kV oraz rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr: 138, 139/2, 140, 142/4 w miejscowości Rowy, w obrębie ewidencyjnym Rowy, w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2018-02-23 09:29:37 dodanie dokumentu
Umowa GN-IV.3033.1.11.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-22 09:10:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.14.2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej DN 110 mm na działkach nr: 49/1, 50/1, 51/12, 59, 58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino oraz działkach nr: 48/7, 48/3, 495, 40, 43, w obrębie ewidencyjnym Kępice Sebastian Wójcik 2018-02-22 09:09:35 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-02-22 08:39:33 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych GN-IV.3033.1.13.2018 Sebastian Wójcik 2018-02-22 07:58:02 dodanie dokumentu
Umowa użyczenia nr OR-II-R.2635/21/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-21 14:06:20 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Styczeń 2018 r. Anna Gorzelak 2018-02-21 11:07:48 edycja dokumentu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2018-02-21 09:36:26 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-02-21 09:31:53 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2018-02-21 08:39:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2018-02-21 08:12:43 edycja dokumentu
XL Sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-02-20 14:18:27 dodanie dokumentu
Nr 123 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Sebastian Wójcik 2018-02-20 12:18:14 dodanie dokumentu
Aneks KJ+/00032412073 zawarty w dniu 2 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-20 10:21:41 dodanie dokumentu
Umowa GK/6641/1/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-20 10:20:29 dodanie dokumentu
Aneks nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. do porozumienia Nr PZ/9/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2018-02-20 08:40:47 dodanie dokumentu
Nr 17 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków Sebastian Wójcik 2018-02-19 13:46:16 edycja dokumentu
Nr 19 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-02-19 13:46:08 edycja dokumentu
Nr 18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-02-19 13:46:01 edycja dokumentu
Nr 19 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-02-19 13:45:04 edycja dokumentu
Umowa - zlecenie ZKO/5570/17/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-19 13:42:45 dodanie dokumentu
Umowa ZKO/5570/11/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-19 13:42:06 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2018 r. Beata Barabasz 2018-02-19 11:30:53 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2018 r. Beata Barabasz 2018-02-19 11:24:55 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska p.o. dyrektora Sebastian Wójcik 2018-02-16 14:22:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska p.o. dyrektora Sebastian Wójcik 2018-02-16 14:16:38 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska p.o. dyrektora Sebastian Wójcik 2018-02-16 14:16:30 usunięcie załacznika
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej Sebastian Wójcik 2018-02-16 14:15:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska p.o. dyrektora Sebastian Wójcik 2018-02-16 14:14:55 dodanie dokumentu
Nr 19 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-02-16 11:31:24 dodanie dokumentu
Nr 18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-02-16 11:30:36 dodanie dokumentu
Nr 17 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków Sebastian Wójcik 2018-02-16 11:29:23 dodanie dokumentu
Umowa użyczenia nr OR-II-R.2635/20/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-16 10:48:55 dodanie dokumentu
Umowa użyczenia nr OR-II-R.2635/19/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-16 10:48:32 dodanie dokumentu
Umowa użyczenia nr OR-II-R.2635/18/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-02-16 10:48:05 dodanie dokumentu