Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Wrzesień 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-10-19 15:18:40 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-19 14:43:58 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-19 14:40:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.157.2018 z dnia 19 pażdziernika 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia na dobudowę budynku produkcyjno-magazynowego z budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z rozbudową infrastruktury technicznej na działce nr 115/26 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk Mirosław Górak 2018-10-19 14:04:20 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu na realizację zadania Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego "Daję Radość" Sebastian Wójcik 2018-10-19 10:56:46 dodanie dokumentu
Nr 109 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-10-19 10:53:06 dodanie dokumentu
Nr 108 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-19 10:51:55 dodanie dokumentu
Nr 107 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Sebastian Wójcik 2018-10-19 10:51:04 dodanie dokumentu
Terminarz dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku w dniach 20-21 października 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-10-18 15:42:47 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-10-18 12:59:06 edycja dokumentu
STATUT POWIATU SŁUPSKIEGO Sebastian Wójcik 2018-10-18 11:04:22 edycja dokumentu
STATUT POWIATU SŁUPSKIEGO Sebastian Wójcik 2018-10-18 11:03:58 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Beata Barabasz 2018-10-18 08:43:00 edycja dokumentu
Umowa nr RPI/0531/20/2018 z dnia 8 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-17 13:37:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie "Termomodernizacji budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku - docieplenie ścian" Sebastian Wójcik 2018-10-17 13:25:53 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-10-17 13:18:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-10-17 13:14:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych Sebastian Wójcik 2018-10-17 09:32:28 dodanie dokumentu
Nabór na specjalistę ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii Sebastian Wójcik 2018-10-16 15:29:35 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-16 12:11:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-10-16 12:02:28 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2018-10-16 10:45:26 dodanie dokumentu
Umowa nr RPI-V/0531/21/2018 z dnia 12 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-16 10:32:30 dodanie dokumentu
Umowa nr RPI-V/0531/22/2018 z dnia 12 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-16 10:31:40 dodanie dokumentu
Aneks nr 3 z dnia 11.10.2018 r. do porozumienia nr Zd 031.42.2013/D z dnia 27.05.2013 r. w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej warunków jego pobytu i wysokości wydatków ponoszonych na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2018-10-16 10:30:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Sebastian Wójcik 2018-10-16 08:50:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków starostwa oraz ewidencji budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym Sebastian Wójcik 2018-10-16 08:49:10 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-10-16 08:36:38 edycja dokumentu
Umowa nr RPI-II.042/1.16/2018 z dnia 15 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-15 14:44:34 dodanie dokumentu
Umowa nr OR-II-Z.501.49.2018 z dnia 12 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-15 13:34:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 9 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-15 12:21:02 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 8 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-15 12:20:13 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - zaopiniowany 8 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-15 12:19:22 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-15 11:48:04 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-15 11:28:34 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-15 11:21:23 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-15 11:18:44 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-15 11:06:55 edycja dokumentu
Aneks do umowy nr KJ+/00033946228 z dnia 9 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-10-15 09:58:54 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Wrzesień 2018 r. Elżbieta Sulima 2018-10-15 09:43:14 edycja dokumentu