Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:49:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:48:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.66.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych 15 i 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 15 kV oraz szafki pomiarowej 0,4 kV; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dobra na działkach numer: 410, 412, 414 w obrębie ewidencyjnym Gogolewo, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:45:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.36.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska I" o łącznej mocy do 1000kV (panele fotowoltaiczne wraz z prefabrykowaną konstrukcją wsporczą, stacją transformatorową, drogą wewnętrzną wraz ze zjazdem); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 10, 88 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:43:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.36.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Dębnica Kaszubska I" o łącznej mocy do 1000kV (panele fotowoltaiczne wraz z prefabrykowaną konstrukcją wsporczą, stacją transformatorową, drogą wewnętrzną wraz ze zjazdem); inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działkach numer: 10, 88 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:43:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.78.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bydlino na działce nr 30, w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:41:32 dodanie dokumentu
Nr XXIX/286/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:35:02 dodanie dokumentu
Nr XXIX/285/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:34:22 dodanie dokumentu
Nr XXIX/284/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:33:27 dodanie dokumentu
Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/259/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gmina Damnica na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w miejscowości Świtały" Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:32:17 dodanie dokumentu
Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:31:17 dodanie dokumentu
Nr XXIX/281/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020 Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:30:13 dodanie dokumentu
Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Kieleckim Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:27:42 dodanie dokumentu
Nr XXIX/279/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:25:41 dodanie dokumentu
Nr XXIX/278/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 Sebastian Wójcik 2017-04-28 14:24:50 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - MARZEC 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-28 14:21:43 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - MARZEC 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-28 14:20:36 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - MARZEC 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-28 14:16:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.80.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na nadbudowę i przebudowę budynku restauracyjnego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Poganice na działce numer: 14/11 w obrębie ewidencyjnym Poganice, w gminie Potęgowo Sebastian Wójcik 2017-04-28 12:41:51 dodanie dokumentu
Nr 43 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2017 roku oraz o udzielonych umorzeniach Sebastian Wójcik 2017-04-28 12:40:00 dodanie dokumentu
Nr 42 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Sebastian Wójcik 2017-04-28 12:38:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.71.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami do działek w miejscowości Swochowo na działkach nr: 537/7 i 537/18, w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-27 14:32:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.66.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej z miejscowości Głobino do miejscowości Krepa Słupska w miejscowości Głobino na działce nr 255, w obrębie ewidencyjnym Głobino, w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 128, 127/3, 129/1, 36/4, 70/1, 70/4, 12/4, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w miejscowości Krępa na działkach nr: 17/2, 18, 20/1, 31/3, 33/1, 47, 33/2, 205, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-27 14:31:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.65.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 6/16, 6/17, 268, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-27 14:30:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.65.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bruskowo Wielkie na działkach nr: 6/16, 6/17, 268, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-27 14:30:10 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - KWIECIEŃ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-27 13:35:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.82.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w mieście Ustka na działkach nr: 324/2, 1558/6, w obrębie ewidencyjnym Ustka Sebastian Wójcik 2017-04-27 10:57:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.19.2017 z dnia 31 marca 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę na stacji bazowej telefonii komórkowej nr SLU001D w postaci wieży typu BOT E3P o wysokości całkowitej 49,45 m n.p.t. wraz z antenami sektorowymi, radioliniowymi, urządzeniami sterującymi, zasilającymi oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego; inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce numer: 424/1 w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska, w gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2017-04-27 10:44:40 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli ponadplanowej z zakresu organizacji pracy kierowcy oraz zasadności wyjazdów służbowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Sebastian Wójcik 2017-04-26 12:47:31 usunięcie dokument
Protokół z kontroli ponadplanowej z zakresu organizacji pracy kierowcy oraz zasadności wyjazdów służbowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Sebastian Wójcik 2017-04-26 12:47:25 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli ponadplanowej z zakresu organizacji pracy kierowcy oraz zasadności wyjazdów służbowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Sebastian Wójcik 2017-04-26 12:24:54 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr ZKO/5534/2/2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk a Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Sebastian Wójcik 2017-04-26 12:22:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.69.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działkach: 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Jezierzyce - na działkach nr: 44/1, 6/10, 11/58, 10/11, 6/24, 6/26, 6/29 Sebastian Wójcik 2017-04-26 09:19:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.68.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbudowę z przebudowę i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zagrody nr 5 w Swołowie w ramach realizacji przedsięwzięcia "Rewitalizacja i zagospodarowanie zagród oraz stawu w Swołowie" w miejscowości Swołowo na działce nr 13, w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-26 09:18:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.49.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę i przebudowę dróg gminnych, ścieżek, chodników i parkingów w miejscowości Redzikowo na działkach nr: 39, 43/26, 43/30, 43/35, 43/71, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 357, 358/2, 358/4, 358/5, 359/1, 359/3, 359/4, 359/5, 359/8, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 361, 359/2, 359/6, 360/14, 40, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-26 09:16:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.48.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej ? ul. Podgórna w miejscowości Krępa na działce nr 86/4, w obrębie ewidencyjnym Krępa, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-04-26 09:15:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.41.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0.4kV wraz z dowiązaniami kablowymi 15kV i 0.4 kV w miejscowości Jabłonna na działkach nr: 2/1, 2/2, 332, 336, 352, w obrębie ewidencyjnym Barcino w gminie Kępice Sebastian Wójcik 2017-04-26 09:14:09 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - KWIECIEŃ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-26 08:50:13 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - KWIECIEŃ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-26 08:27:26 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - KWIECIEŃ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-04-26 08:21:28 edycja dokumentu