Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 1/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencje? w latach 2019-2023 Maciej Wałaszewski 2020-01-24 17:23:14 dodanie dokumentu
Nr 7 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkurso?w ofert Edyta Sobieska-Leśniańska 2020-01-24 10:34:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2019 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Stupskiego Nr 107/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2020-01-24 07:37:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego zlokalizowanego w Jamrzynie na działce nr 16 obręb Ochodza gm. Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2020-01-23 15:36:32 dodanie dokumentu
Umowa nr OR/V/254/19/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2020-01-23 14:09:16 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące realizacji wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa Sebastian Wójcik 2020-01-23 12:52:39 dodanie dokumentu
Umowa nr OR/V/2512/5/16/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2020-01-23 12:45:44 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2020 r. Sebastian Wójcik 2020-01-23 12:44:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Edyta Sobieska-Leśniańska 2020-01-23 12:33:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Edyta Sobieska-Leśniańska 2020-01-23 12:32:42 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Edyta Sobieska-Leśniańska 2020-01-23 12:15:12 dodanie dokumentu
Umowa nr KM.272.3.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2020-01-23 10:10:09 dodanie dokumentu
Aneks nr 2 do umowy nr RPI-IV/7011/8/1/2019 zawarty w dniu 15 stycznia 2020 roku Sebastian Wójcik 2020-01-22 13:56:05 dodanie dokumentu
UMOWA DOSTAWY NR KM 272.3.2019 Mirosław Górak 2020-01-22 13:50:09 dodanie dokumentu
Umowa nr OR-III/2635/9/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2020-01-22 12:59:22 dodanie dokumentu
Umowa na dystrybucję energii elektrycznej nr D/2070266880/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku Sebastian Wójcik 2020-01-22 12:41:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 listopada 2019 roku Sebastian Wójcik 2020-01-22 12:39:09 dodanie dokumentu
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2020-01-22 08:45:23 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Styczeń 2020 r. Beata Barabasz 2020-01-22 08:13:20 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Styczeń 2020 r. Beata Barabasz 2020-01-22 07:57:39 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-21 09:53:05 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-21 09:16:18 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-21 09:10:54 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-21 09:03:20 dodanie dokumentu
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego (zakładka menu) Sebastian Wójcik 2020-01-21 08:58:48 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie: o wydaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska) decyzji z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: GD.ZUZ.3.421.828.2019.BB, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 10/19 obręb 0010 Krzywań. Mirosław Górak 2020-01-20 15:58:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie: o wydaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska) decyzji z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: GD.ZUZ.3.421.828.2019.BB, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na dz. nr 10/19 obręb 0010 Krzywań. Mirosław Górak 2020-01-20 15:41:09 dodanie dokumentu
Umowa nr OR/VIII/1641/1/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Maciej Wałaszewski 2020-01-19 13:50:05 dodanie dokumentu
UMOWA OR.II-OZP-III.032.233.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Maciej Wałaszewski 2020-01-19 13:40:18 dodanie dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - GRUDZIEŃ 2019 Maciej Wałaszewski 2020-01-19 09:11:41 dodanie dokumentu
Aneks nr 2 z dnia 30 grudnia 2019 r. do Umowy RPI-IV.7134.41.2019 Maciej Wałaszewski 2020-01-19 08:57:08 dodanie dokumentu
Aneks nr 2 z dnia 30 grudnia 2019 r. do Umowy RPI-IV.7134.28A.2019 Maciej Wałaszewski 2020-01-19 08:55:58 dodanie dokumentu
Aneks nr 2 z dnia 30 grudnia 2019 r. do Umowy RPI-IV.7134.24.2019 Maciej Wałaszewski 2020-01-19 08:54:35 dodanie dokumentu
Aneks nr 2 z dnia 23 grudnia 2019 r. do Umowy RPI-IV.7134.28.2019 Maciej Wałaszewski 2020-01-19 08:53:27 dodanie dokumentu
Aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2019 r. do Umowy RPI-IV.7134.54.2019 Maciej Wałaszewski 2020-01-19 08:51:32 dodanie dokumentu
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-17 21:17:23 edycja dokumentu
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-17 21:16:23 edycja dokumentu
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-17 21:06:13 edycja dokumentu
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-17 20:59:31 edycja dokumentu
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego Sebastian Wójcik 2020-01-17 20:26:49 edycja dokumentu