Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 25 października 2017 r. Marcin Fąfara 2017-10-17 15:06:27 dodanie dokumentu
Petycja nr 2/2017 z dnia 11 września 2017 roku Mirosław Górak 2017-10-17 14:34:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.160.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rumsko na działkach nr: 60, 71/1, 71/2, w obrębie ewidencyjnym Rumsko, w jednostce ewidencyjnej Główczyce Mirosław Górak 2017-10-17 14:32:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.200.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 86/4, 90/5, 90/1 w miejscowości Krępa, w obrębie Krępa, w gminie Słupsk. Mirosław Górak 2017-10-17 14:29:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.200.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 86/4, 90/5, 90/1 w miejscowości Krępa, w obrębie Krępa, w gminie Słupsk. Mirosław Górak 2017-10-17 14:28:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.198.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej na działce nr 274 w miejscowości Lulemino, w obrębie Lulemino, w gminie Kobylnica. Mirosław Górak 2017-10-17 14:26:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.188.1.2017 z dnia 16 października 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 898/1, 899/2, w miejscowości Kobylnica, w jednostce ewidencyjnej Kobylnica, w gminie Kobylnica Mirosław Górak 2017-10-17 14:23:36 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 23 października 2017r. Mirosław Górak 2017-10-17 14:20:15 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Mirosław Górak 2017-10-17 12:11:38 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Mirosław Górak 2017-10-17 12:11:08 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Mirosław Górak 2017-10-17 12:09:28 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Mirosław Górak 2017-10-17 11:59:43 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Mirosław Górak 2017-10-17 11:55:45 dodanie dokumentu
Aneks nr 2 zawarty w dniu 16.10.2017 r. do porozumienia nr ZKO/5534/4/9/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad powiadamiania o zagrożeniach Powiatu Słupskiego oraz Gmin i Miast Powiatu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy wykorzystaniu modułu AbakusSMS Marcin Fąfara 2017-10-17 10:40:29 dodanie dokumentu
Nabór na podinspektora ds. personalnych w komórce Sekretarza Powiatu Marcin Fąfara 2017-10-16 15:06:57 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - WRZESIEŃ 2017 r. Elżbieta Sulima 2017-10-16 13:41:13 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2017 r. Marcin Fąfara 2017-10-16 12:55:29 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2017 r. Marcin Fąfara 2017-10-16 12:55:12 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2017 r. Marcin Fąfara 2017-10-16 12:54:43 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 24 października 2017 roku Marcin Fąfara 2017-10-16 12:32:16 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 24 października 2017 roku Marcin Fąfara 2017-10-16 12:31:46 dodanie dokumentu
Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku Marcin Fąfara 2017-10-16 12:24:43 dodanie dokumentu
Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 maja 2017 roku Marcin Fąfara 2017-10-16 12:23:33 dodanie dokumentu
Porozumienie nr RZ/4/2017 zawarte w dniu 28 września 2017 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej Marcin Fąfara 2017-10-16 12:14:13 dodanie dokumentu
Porozumienie nr RZ/3/2017 zawarte w dniu 28 września 2017 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjęcia, warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej Marcin Fąfara 2017-10-16 12:10:56 dodanie dokumentu
Porozumienie nr RZ/2/2017 zawarte w dniu 28 września 2017 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjęcia , warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastęprzej Marcin Fąfara 2017-10-16 12:09:18 edycja dokumentu
Porozumienie nr RZ/2/2017 zawarte w dniu 28 września 2017 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Powiatem Słupskim w sprawie przyjęcia , warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastęprzej Marcin Fąfara 2017-10-16 12:07:06 dodanie dokumentu
Porozumienie nr ZKO/5521/20/2017 zawarte w dniu 13 października 2017 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie w sprawie zasad współpracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Słupskiego z Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie Marcin Fąfara 2017-10-16 12:01:07 dodanie dokumentu
Nr 82/2016 Starosty Słupskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku Marcin Fąfara 2017-10-16 11:58:17 edycja dokumentu
Nr 69/2016 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok Marcin Fąfara 2017-10-16 11:57:20 edycja dokumentu
Nr 69/2016 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2016 rok Marcin Fąfara 2017-10-16 11:56:46 edycja dokumentu
Nr 69/2017 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2017 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 82/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku Marcin Fąfara 2017-10-16 11:55:45 dodanie dokumentu
Nabór na inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym Marcin Fąfara 2017-10-16 10:34:43 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Marcin Fąfara 2017-10-16 09:44:44 dodanie dokumentu
Nr 93 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Marcin Fąfara 2017-10-16 09:42:13 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - PAŹDZIERNIK 2017 r. Anna Gorzelak 2017-10-16 08:13:16 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - PAŹDZIERNIK 2017 r. Anna Gorzelak 2017-10-16 08:13:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.193.2017 z dnia 12 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Siemianice na działkach nr: 519/1, 307/201, 307/214, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-10-13 14:50:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.161.2017 z dnia 12 października 2017 roku o wydaniu decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej na działce nr 221 wraz z odwodnieniem w miejscowości Włynkowo, Gmina Słupsk" w miejscowości Włynkowo na działkach nr: 190, 211/1, 212, 213/1, 220/1, 221, 222/1, 223/1, 224/1, 225/12, 225/14, 226/1, 227/1, 228/3, 176/2, 220/2, 228/4 w obrębie ewidencyjnym Włynkowo, w jednostce ewidencyjnej Słupsk Sebastian Wójcik 2017-10-13 14:48:23 dodanie dokumentu
Nr 93 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Sebastian Wójcik 2017-10-13 10:14:18 dodanie dokumentu