Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 32 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-03-27 08:34:15 dodanie dokumentu
Nr 31 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. ?Dofinansowanie wkładu własnego? na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 Maciej Wałaszewski 2020-03-27 08:27:41 dodanie dokumentu
Nr 30 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego, ogłoszonych w 2020 roku Maciej Wałaszewski 2020-03-27 08:23:30 dodanie dokumentu
Nr 29 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-03-27 08:19:32 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo- Budżetowym Mirosław Górak 2020-03-26 15:05:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku Maciej Wałaszewski 2020-03-26 13:46:47 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku Maciej Wałaszewski 2020-03-26 13:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2020-03-26 13:44:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - nr dz. 5/6, obręb Łebień, gmina Damnica Sebastian Wójcik 2020-03-26 13:41:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem tj. projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" Maciej Wałaszewski 2020-03-26 13:39:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem tj. projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" Maciej Wałaszewski 2020-03-26 13:38:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem tj. projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" Maciej Wałaszewski 2020-03-26 13:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2020 Starosty Słupskiego z dnia 25 marca 2020 r w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 roku Sebastian Wójcik 2020-03-25 16:38:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2020 Starosty Słupskiego z dnia 24 marca 2020 r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2020 roku Sebastian Wójcik 2020-03-25 16:37:55 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Marzec 2020 r. Beata Barabasz 2020-03-25 07:46:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-IV-D.6740.226.2019 z dnia 23 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w m. Siemianice wraz z odwodnieniem i oświetleniem" Sebastian Wójcik 2020-03-24 10:38:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-03-23 11:05:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 20/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Maciej Wałaszewski 2020-03-23 11:04:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. "Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów" Maciej Wałaszewski 2020-03-23 10:56:57 edycja dokumentu
Nr 28 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Maciej Wałaszewski 2020-03-23 10:52:33 dodanie dokumentu
Nr 27 z dnia 12 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 20/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Maciej Wałaszewski 2020-03-23 10:51:31 dodanie dokumentu
Nr 26 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-03-23 10:50:34 dodanie dokumentu
Nr 25 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ?Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów? Maciej Wałaszewski 2020-03-23 10:18:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2020 Starosty Słupskiego z dnia 12 marca 2020 r w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-03-23 08:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Maciej Wałaszewski 2020-03-23 08:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2020 Starosty Słupskiego z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 86/2017 Starosty Słupskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji i egzekucji należności Skarbu Państwa i Powiatu Słupskiego oraz udzielania ulg w Starostwie Powiatowym w Słupsku Maciej Wałaszewski 2020-03-23 08:00:13 dodanie dokumentu
Poradnictwo konsumenckie Sebastian Wójcik 2020-03-19 10:10:04 edycja dokumentu
Poradnictwo konsumenckie Sebastian Wójcik 2020-03-19 10:09:52 usunięcie załacznika
Katarzyna Kaczmarek 2020-03-18 14:38:20 edycja dokumentu
HARMONOGRAM PRACY NPP W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO Sebastian Wójcik 2020-03-18 13:08:06 dodanie dokumentu
Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 25 marca 2020 r. Sebastian Wójcik 2020-03-18 07:23:39 edycja dokumentu
Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 25 marca 2020 r. Sebastian Wójcik 2020-03-18 07:23:18 dodanie dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna (zakładka menu) Sebastian Wójcik 2020-03-17 14:49:04 edycja pozycji menu
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (zakładka menu) Sebastian Wójcik 2020-03-17 14:48:49 edycja pozycji menu
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna (zakładka menu) Sebastian Wójcik 2020-03-17 14:45:01 dodanie pozycji menu
Katarzyna Kaczmarek 2020-03-16 14:29:55 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2020-03-16 14:24:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2020-03-16 14:23:31 edycja dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku Mirosław Górak 2020-03-16 10:35:27 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Anna Tates-Kardaś 2020-03-16 09:07:55 edycja dokumentu