Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie AB-I.6740.13.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi (wewnętrznej) pożarowej nr 12 Leśnictwo Bukowo, na działkach nr: 364/6, 366/1 w obrębie ewidencyjnym Gardna Mała, w gminie Smołdzino; na działkach nr: 369/3, 369/4, 367/1, 366/2 w obrębie ewidencyjnym Czysta, w gminie Smołdzino Mirosław Górak 2019-04-25 11:16:43 dodanie dokumentu
Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2019-04-25 10:09:48 dodanie dokumentu
Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2019-04-25 10:09:13 usunięcie dokumentu
Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2019-04-25 10:09:04 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2019-04-24 11:41:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Sebastian Wójcik 2019-04-24 11:06:46 dodanie dokumentu
Umowa Nr SPO-II.1/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-24 09:38:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Sebastian Wójcik 2019-04-24 08:23:35 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Pomocy Społecznej w Lubuczewie Sebastian Wójcik 2019-04-24 08:21:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 kwietnia 2019 roku zmieniający skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pienieżnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania Sebastian Wójcik 2019-04-24 08:20:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2019-04-24 08:19:06 dodanie dokumentu
Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 17.12.2018 roku Sebastian Wójcik 2019-04-23 12:19:12 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Kwiecień 2019 r. Elżbieta Sulima 2019-04-23 11:28:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:55:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:54:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:51:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GN-V.6821.19.2018 z dnia 19 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadamia o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2019 roku decyzji w sprawie zobowiązania współwłaścicieli lub osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ściegnica, gm. Kobylnica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 14/9 o powierzchni 0,1576 ha, księga wieczysta nr SL1S/00036886/4. Mirosław Górak 2019-04-19 13:39:46 dodanie dokumentu
Umowa Nr GN-IV.3033.1.29.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:38:02 dodanie dokumentu
Umowa Nr GN-IV.3033.1.21.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:37:22 dodanie dokumentu
Terminarz Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:35:48 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 25 kwietnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:29:24 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r. Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:27:01 dodanie dokumentu
VIII sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2019-04-19 13:23:23 dodanie dokumentu
Nr 49 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w latach 2019-2022 Sebastian Wójcik 2019-04-19 11:04:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 15 kwietnia 2019 r. Sebastian Wójcik 2019-04-19 09:18:31 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok - zaopiniowany 15 kwietnia 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-19 09:16:04 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2019-04-19 08:07:05 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2019-04-19 08:06:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2019-04-19 08:05:39 edycja dokumentu
Nr 14/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania Sebastian Wójcik 2019-04-18 15:06:53 edycja dokumentu
Nr 44/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku zmieniające skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania Sebastian Wójcik 2019-04-18 15:05:57 dodanie dokumentu
Nr 48 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-18 14:45:41 dodanie dokumentu
Nr 47 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Sebastian Wójcik 2019-04-18 14:43:46 dodanie dokumentu
Umowa Nr SKUBI/2019/0021943 z dnia 6 marca 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-18 14:41:28 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 24 kwietnia 2019 roku Maciej Wałaszewski 2019-04-18 14:24:13 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych" - zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiekcie pałacowym w zespole pałacowo-parkowym w Damnicy, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1148. Maciej Wałaszewski 2019-04-18 14:03:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GN-V.6821.17.2018 z dnia 16 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Maciej Wałaszewski 2019-04-18 09:42:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie GN-V.6821.17.2018 z dnia 16 kwietnia 2019 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Maciej Wałaszewski 2019-04-18 09:41:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr VII/2019 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-17 14:06:51 usunięcie dokumentu
Protokół Nr VII/2019 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku Sebastian Wójcik 2019-04-17 14:06:37 dodanie dokumentu