Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr II/2018 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-12 11:00:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr I/2018 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 listopada 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-12 10:59:43 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Grudzień 2018 r. Katarzyna Janik-Stoltz 2018-12-12 10:56:35 edycja dokumentu
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2018-12-12 08:27:09 edycja dokumentu
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2018-12-12 08:25:41 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Grudzień 2018 r. Katarzyna Janik-Stoltz 2018-12-12 08:25:02 edycja dokumentu
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2018-12-12 08:24:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 grudnia 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie Sebastian Wójcik 2018-12-11 14:10:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski Sebastian Wójcik 2018-12-11 14:06:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2018 roku w sprawie zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dla trzech dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat słupski Sebastian Wójcik 2018-12-11 14:05:23 dodanie dokumentu
Nr 99/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego Sebastian Wójcik 2018-12-11 14:03:21 dodanie dokumentu
III sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-12-11 13:39:00 edycja dokumentu
Nr 98/2018 Starosty Słupskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży Sebastian Wójcik 2018-12-11 13:21:07 dodanie dokumentu
Umowa Nr OR-VI/2635/7/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-11 12:54:49 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr PS.033-2.6.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego Mirosław Górak 2018-12-11 12:38:00 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Listopad 2018 r. Beata Barabasz 2018-12-11 08:10:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku" Sebastian Wójcik 2018-12-10 15:00:15 dodanie dokumentu
III sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-12-10 13:32:55 dodanie dokumentu
Umowa Nr SPO-II/6/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 10:33:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 6 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 10:19:37 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków - zaopiniowany 6 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 10:18:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 4 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 10:17:12 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania Gminie Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach - zaopiniowany 4 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 10:16:01 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XLVII/430/2018 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (gmina Dębnica Kaszubska)" - zaopiniowany 4 grudnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 10:14:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 października 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-10 08:07:10 dodanie dokumentu
Nr 126 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:49:59 dodanie dokumentu
Nr 125 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:46:51 dodanie dokumentu
Nr 124 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ogłoszonym 8 listopada 2018 roku Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:44:08 dodanie dokumentu
Nr 123 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:39:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:31:04 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:26:33 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Łukasz Śmielak 2018-12-07 11:25:41 usunięcie załacznika
Umowa Nr Km.272.2.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-06 14:25:08 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego grudzień 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-12-06 10:51:22 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 23 listopada 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-06 09:39:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia tewrminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie z zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej - zaopiniowany 21 listopada 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-12-06 09:13:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-12-06 09:08:56 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Grudzień 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-12-06 08:35:25 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2018-12-05 15:27:06 edycja dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LISTOPAD 2018 Sebastian Wójcik 2018-12-05 12:45:39 dodanie dokumentu