Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 71 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2018 rok Mirosław Górak 2018-06-21 11:24:28 dodanie dokumentu
Nr 69 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Słupskiego oraz jego jednostek organizacyjnych Mirosław Górak 2018-06-21 11:22:26 edycja dokumentu
Nr 70 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej za 2017 rok Mirosław Górak 2018-06-21 11:22:15 dodanie dokumentu
Nr 69 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Słupskiego oraz jego jednostek organizacyjnych Mirosław Górak 2018-06-21 11:20:34 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2018-06-20 13:55:34 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2018-06-20 13:53:26 edycja dokumentu
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Sebastian Wójcik 2018-06-20 13:17:30 edycja dokumentu
Nr 38/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny finansów publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko podpinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziałe Finansowo-Budżetowym Sebastian Wójcik 2018-06-20 12:50:10 dodanie dokumentu
Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:56:07 dodanie dokumentu
Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:54:47 dodanie dokumentu
Umowa Nr 54/2018 z dnia 15.06.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:52:13 dodanie dokumentu
Umowa Nr GN-I.683.2.2018 z dnia 15.06.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:50:49 dodanie dokumentu
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:43:44 edycja dokumentu
Umowa Nr GN-I.683.1.2018 z dnia 15.06.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:43:09 dodanie dokumentu
Umowa Nr RPI-V/0531/9/2018 z dnia 14.06.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:40:06 dodanie dokumentu
Umowa Nr RPI-V/0531/8/2018 z dnia 14.06.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-20 11:39:24 dodanie dokumentu
Nr XLII/404/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-06-20 08:07:02 edycja dokumentu
Nr XLII/404/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-06-20 08:06:40 usunięcie załacznika
Nr 67 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Lubuczewie Sebastian Wójcik 2018-06-19 11:46:55 edycja dokumentu
Nr 67 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Lubuczewie Sebastian Wójcik 2018-06-19 11:46:48 usunięcie załacznika
Nr 37/2018 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na "Najlepsze Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich" Sebastian Wójcik 2018-06-19 11:43:02 dodanie dokumentu
Nr 91 Starosty Słupskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 82/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-06-19 10:46:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 27/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-19 09:08:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2018 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-19 08:44:01 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-06-18 14:58:16 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej za 2017 rok Sebastian Wójcik 2018-06-18 14:57:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku w sprawie pozbawienia zawodnika okresowego stypendium sportowego Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-06-18 14:55:40 dodanie dokumentu
Umowa Nr ŚR-III.524.1.2018 z dnia 22.05.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-18 10:26:46 dodanie dokumentu
Umowa Nr OR.IV.2510/1/2018 z dnia 12.06.2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-18 10:25:43 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-18 09:31:37 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok - zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-06-18 09:31:04 usunięcie dokument
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-06-18 09:30:49 usunięcie dokument
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-06-18 09:25:35 dodanie dokumentu
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2018-06-18 08:10:58 edycja dokumentu
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2018-06-18 08:10:50 dodanie dokumentu
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2018-06-18 08:10:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.59.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę infrastruktury drogowej dworca autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Ustka na działkach nr: 538/1, 538/2, 538/11, 538/12, 538/19, 538/20, 538/21, 538/22, w obrębie ewidencyjnym Ustka Mirosław Górak 2018-06-15 14:01:39 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-06-15 13:34:58 dodanie dokumentu
XLIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-06-15 13:03:10 dodanie dokumentu
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Polityki Społecznej Sebastian Wójcik 2018-06-15 11:20:24 dodanie dokumentu