Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na informatyka w Wydziale Organizacyjnym Mirosław Górak 2018-08-16 14:20:21 dodanie dokumentu
Nr 67/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzanych danych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski Mirosław Górak 2018-08-14 10:19:11 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na dostawę doposażenia Pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Mirosław Górak 2018-08-13 15:14:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym Mirosław Górak 2018-08-13 14:56:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na informatyka w Wydziale Organizacyjnym Mirosław Górak 2018-08-13 14:46:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na informatyka w Wydziale Organizacyjnym Mirosław Górak 2018-08-13 14:41:08 dodanie dokumentu
ANEKS NR 1 DO UMOWY OR-II-Z.032.168.2018 zawarty dnia 31.07.2018 roku Mirosław Górak 2018-08-13 13:53:04 edycja dokumentu
ANEKS NR 1 DO UMOWY OR-II-Z.032.168.2018 zawarty dnia 31.07.2018 roku Mirosław Górak 2018-08-13 13:52:17 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2018-08-10 13:06:28 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski - zaopiniowany 6 sierpnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-08-10 13:05:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego - zaopiniowany 24 lipca 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-08-10 13:01:50 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego - zaopiniowany 6 sierpnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-08-10 13:00:04 dodanie dokumentu
Nr 90 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:52:48 dodanie dokumentu
Nr 89 z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie pozbawienia zawodnika okresowego stypendium sportowego Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:51:37 edycja dokumentu
Nr 89 z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie pozbawienia zawodnika okresowego stypendium sportowego Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:51:00 dodanie dokumentu
Nr 90/2016 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przejęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:38:25 edycja dokumentu
Nr 66/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przyjęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:37:13 edycja dokumentu
Nr 66/2018 Starosty Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji ds. likwidacji ruchomości, które zostały przyjęte na rzecz powiatu na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:34:43 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku Programu Profilaktyki Boreliozy w powiecie słupskim Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:31:46 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego sierpień 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:26:44 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 21 sierpnia 2018 r. Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:23:31 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 20 sierpnia 2018 roku Sebastian Wójcik 2018-08-10 12:21:25 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Sierpień 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-08-10 08:50:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.8.1.2015 z dnia 8 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 363/2015 z dnia 21 maja 2015 roku pozwolenia na budowę polegającego na budowie farmy wiatrowej Drzeżewo II z przyłączeniową kablową linią elektroenergetyczną SN i kablem światłowodowym do GPZ Drzeżewo (w skład zamierzenia wchodzi 15 elektrowni wiatrowych wraz infrastruktura drogową, siecią kablową SN oraz linią przyłączeniową SN z kablem światłowodowym od farmy wiatrowej Drzeżewo II do stacji elektroenergetycznej GPZ Drzeżewo) w miejscowości Rumsko na działkach nr: 77, 78, 80/7, 80/3, w obrębie geodezyjnym Rumsko, w gminie Główczyce, w miejscowości Siodłonie na działkach nr: 1, 36/7, 40, 43/14, 20/3, 20/2, 21/4, 21/5, w obrębie geodezyjnym Siodłonie, w gminie Główczyce, w miejscowości Będziechowo na działkach nr: 103, 318, 320/5, 320/6, 320/7, 321, 323/1, 325/1, 335/2, 304, 307/1 w obrębie geodezyjnym Będziechowo, w gminie Główczyce, w miejscowości Drzeżewo-Lipno na działkach nr: 12, 22/2, 22/3, 23, 38, 94, 95, 96/1, 101/5, 165, 167, 188, 190, 191, 203, w obrębie geodezyjnym Drzeżewo-Lipno, w gminie Główczyce, w miejscowości Zgojewo na działkach nr: 21 i 11/1, w obrębie geodezyjnym Zgojewo, w gminie Główczyce Mirosław Górak 2018-08-09 12:58:06 dodanie dokumentu
Aneks Nr 1/2018 z dnia 16.07.2018 r. do porozumienia nr 8/2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarty pomiędzy Powiatem Lęborskim a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2018-08-09 11:31:53 dodanie dokumentu
Aneks Nr 1/2018 z dnia 16.07.2018 r. do porozumienia nr 7/2012 z dnia 16.03.2012 r. w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarty pomiędzy Powiatem Lęborskim a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2018-08-09 11:31:07 dodanie dokumentu
Aneks Nr 1/2018 z dnia 16.07.2018 r. do porozumienia nr PZ/13/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarty pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2018-08-09 11:27:25 dodanie dokumentu
Nr 84/2017 Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczenstwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-08-09 11:24:23 edycja dokumentu
Nr 65/2018 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniające Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-08-09 11:23:19 edycja dokumentu
Nr 65/2018 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniające Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2018-08-09 11:18:10 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Sebastian Wójcik 2018-08-09 08:27:06 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2018-08-08 15:03:34 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2018-08-08 15:02:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2018-08-08 15:02:02 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Sierpień 2018 r. Małgorzata Hoffmann 2018-08-08 13:55:40 edycja dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 20,26,27.07 i 1.08.2018 r. w zakresie przepisów o urlopach wypoczynkowych. Mirosław Górak 2018-08-08 13:10:18 dodanie dokumentu
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Sebastian Wójcik 2018-08-08 10:22:45 edycja dokumentu
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Sebastian Wójcik 2018-08-08 10:22:40 usunięcie załacznika
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Sebastian Wójcik 2018-08-08 10:22:08 usunięcie załacznika
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Sierpień 2018 r. Katarzyna Janik-Stoltz 2018-08-08 08:40:17 edycja dokumentu