Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 62/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-06-17 11:54:58
dokument Uchwała Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 maja 2020 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-05-14 15:07:09
dokument Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 2020-05-14 14:56:58
dokument Uchwała Nr 036/p122/R/IIl/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2020-04-06 14:15:56
dokument UCHWAŁA NR 33/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok 2020-04-06 14:12:39
dokument UCHWAŁA NR 11/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku 2020-04-06 12:19:51
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2019 roku 2020-02-21 11:35:17
dokument Sprawozdania za IV kwartał 2019 r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, RB-ST, RB-UZ 2020-02-21 11:33:18
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 133 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku 2019-12-09 14:23:06
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2019 roku 2019-12-05 14:51:31
dokument Sprawozdania za III kwartał 2019r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2019-12-05 09:44:49
dokument Uchwała Nr 124/p122/B/IIl/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Słupskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-27 10:52:44
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 107 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-08-27 10:51:15
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 99 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku 2019-08-27 10:30:58
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2019 roku 2019-08-27 10:20:07
dokument Sprawozdania za II kwartał 2019r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2019-08-27 10:18:07
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 132 z dnia 30 października 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku 2019-12-09 13:34:46
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 48 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku 2019-08-27 10:07:24
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2019 roku 2019-08-27 09:56:59
dokument Sprawozdania za I kwartał 2019r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2019-05-02 10:07:03
dokument Uchwała Nr 007/p122/D/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata 2019 - 2029 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2019-01-11 08:30:04
dokument UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2019 2019-01-03 14:34:37
dokument UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2019-01-03 14:32:02
dokument UCHWAŁA Nr 203/p212/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2018-12-04 10:44:15
dokument UCHWAŁA Nr 202/p212/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata: 2019 -2032 2018-12-04 10:42:37
dokument Uchwała Nr 117/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2018-11-16 09:38:14
dokument Uchwała Nr 116/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2018-11-16 09:36:08