Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Radni Powiatu VI kadencji

Skład Rady Powiatu

od lewej:

Paweł Gonera, Ryszard Hendryk, Sławomir Ziemianowicz, Andrzej Tyszkiewicz, Barbara Madejczyk, Zbigniew Kamiński, Konrad Tymecki, Maria Janusz, Paweł Lisowski (starosta) Teresa Janusewicz, Aldona Szostakiewicz, Zdzisław Kołodziejski, Anna Pietrzak, Jan Olech (przewodniczący rady), Żaneta Jaworska, Marek Kołtun, Rafał Konon,
Marcin Kowalczyk, Piotr Basarab, Andrzej Wojtaszek, Grzegorz Grabowski

 

Basarab Piotr Wojciech

Basarab

Z wykształcenia magister historii. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, bezpieczeństwo i higienę pracy w Wyższej Szkole Gospodarki i Biznesu w Bydgoszczy oraz  Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Od dwunastu lat jest strażakiem zawodowym. Przygodę z mundurem rozpoczął na kursie szkolenia rezerw w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat zasila również szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie łączy funkcję naczelnika OSP i Komendanta Gminnego Związku OSP w Potęgowie, jest też członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP w Słupsku. Jako pożarnik brał udział m.in. w usuwaniu skutków powodzi w 2010 roku w Sandomierzu i Wilkowie oraz w akcji ratowania harcerzy w 2017 roku w rejonie Chojnic. Jako radny powiatowy przewodniczący komisji polityki społecznej, jest też członkiem komisji rolnictwa środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz komisji rewizyjnej. Pasjonuje się fotografią i biegami

Gonera Paweł

Gonera

Ukończył Wydział Weterynarii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi prywatny Gabinet Weterynarii w gminie Główczyce. Radny gminy Główczyce w kadencji 1994 – 1998; pracował wówczas w komisji rolnictwa i rewizyjnej. Radny powiatowy w kadencjach: 1998 - 2002, 2002 - 2006, 2010 – 2014, 2014 - 2018 i 2018 - 2023. W pierwszej  był wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej, pracował też w komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska oraz komisji rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu. W drugiej – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz komisji środowiska rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego. W czwartej pracował w komisji polityki społecznej oraz komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego. W piątej - zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej, pracował również w komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, komisji finansów i budżetu oraz rozwoju powiatu. W obecnej kadencji pracuje w komisji polityki społecznej, komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

Grabowski Grzegorz

Grabowski

Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, a także .studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Uzyskał uprawnienia członka rad nadzorczych. Pracował do 1993 roku w sektorze rolnictwa uspołecznionego na stanowiskach kierowniczych. W latach 1994 - 1998 i 2002 - 2006 wójt gminy Dębnica Kaszubska. W latach 1999 – 2002 pracował w Starostwie Powiatowym w Słupsku na stanowisku naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W latach 2011 – 2017 dyrektor ZGK w Damnicy. Działa w strukturach 0SP. Jest członkiem Zarządu Słupskiego Banku Żywności. W dwóch ostatnich kadencjach radny powiatowy, nieetatowy członek Zarządu Powiatu, przewodniczący komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Jest także członkiem Rady Nadzorczej PKS S.A. w Słupsku. Obecnie na emeryturze. Interesuje się sprawami społecznymi oraz ochrony środowiska.

Hendryk Ryszard Ignacy

Hendryk

Magister ekonomii po Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył też podyplomowe studia z zakresu wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Nauczyciel wf. w Szkole Podstawowej w Sycewicach, trener I klasy piłki nożnej, szkoli m.in. dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym „Sparta” Sycewice, z którymi odniósł już wiele sukcesów. W kadencji 2002 – 2010 był radnym gminy Kobylnica, przewodniczącym komisji oświaty i sportu. W obecnej kadencji jako radny powiatowy przewodniczy komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu, jest też członkiem  komisji polityki społecznej.

Janusewicz Teresa

Janusewicz

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, ukończyła również informatyczne studia podyplomowe. Pracowała jako nauczycielka, obecnie jest na emeryturze. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno–Krajoznawczym oraz Polskim Związku Wędkarskim. W kadencji 2018 – 2023 jako radna powiatowa zastępuje przewodniczącego komisji rewizyjnej, pracuje też w komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz komisji polityki społecznej. Interesuje się turystyką pieszą, wędkarstwem i teatrem.

Janusz Maria

Janusz

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Politechniki Koszalińskiej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, z zawodu nauczycielka historii i ekonomistka. Była dyrektorką Szkoły Podstawowej w Domaradzu i Damnicy, Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Damnicy, nauczycielką w Szkole Podstawowej w Zagórzycach i Potęgowie. Pracowała w Starostwie Powiatowym w Słupsku i Gminnej Spółdzielni „SCH” w Damnicy. Obecnie dyrektorka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej. W kadencji 2010 - 2014 była wójtem Gminy Damnica. W obecnej kadencji jako powiatowa radna pracuje w komisji polityki społecznej, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Interesuje się wyprawami wspinaczkowymi po wulkanach Azji, Kamczatki, sztuką układania kwiatów, siatkówką i łyżwiarstwem figurowym.

Jaworska Żaneta Katarzyna

Jaworska

Ukończyła studia wyższe na kierunkach: administracja, rachunkowość zarządcza, odnawialne źródła energii, ponadto manager kadr i płac oraz rolnictwa. Od lat pogłębia swoją wiedzę. Wspólnie z mężem prowadzi rodzinny dom dziecka, realizuje się również w pracy jako wychowawca w Ośrodku Kuratorskim oraz pełni funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku. Na co dzień pracuje z młodzieżą, dziećmi, rodzinami oraz osobami uzależnionymi, wymagającymi wsparcia i szeroko rozumianej pomocy. W kadencji 2018 – 2023 radna powiatowa, wiceprzewodnicząca komisji polityki społecznej oraz członkini komisji rolnictwa środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

Kamiński Zbigniew

Kamiński

Z wykształcenia jest magistrem historii. W latach 1985 – 1992 uczył w Szkole Podstawowej w Jezierzycach. Od 1992 – nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześciu. Od wielu lat angażuje się społecznie. Jest członkiem m.in. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Uczniowskiego Klubu Sportowego Piast Wrzeście,  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za pracę i działalność społeczną został uhonorowany m.in. tytułem „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. W kadencji 1998 – 2002 był wiceprzewodniczącym rady powiatu, pracował też w komisjach zdrowia i polityki społecznej, oświaty, kultury i kultury fizycznej. W kadencji 2002 – 2006 był członkiem komisji rewizyjnej, komisji budżetu i finansów oraz komisji polityki społecznej. W kadencji 2010 – 2014 przewodniczył komisji budżetu i finansów i był zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej. W obecnej kadencji pracuje w komisji polityki społecznej, komisji skarg, wniosków i petycji.

Kołodziejski Zdzisław

Kołodziejski

Ukończył Technikum Rolnicze w Słupsku oraz Akademię Rolnicza w Szczecinie. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Bobrownikach i Stacji Hodowli Roślin w Redzikowie W latach 1996 – 2014 - dyrektor Oddziału w Strzelinie i Słupsku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W latach 2002 – 2006 i 2014 – 2018 starosta słupski. Działalność społeczną rozpoczął wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce. W 1990 roku został radnym i członkiem Zarządu Gminy Słupsk, a także delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Słupskiego. W latach 1998 - 2002 jako radny powiatowy pełnił funkcje przewodniczącego komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, pracował w komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Jako radny powiatowy w latach 2006 – 2010 i 2010 – 2014 pracował także w komisjach: rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. W wyborach samorządowych w 2014 roku przewodniczył KWW Porozumienie Samorządowe, które uzyskało największe poparcie społeczne i wprowadziło najwięcej radnych do rady powiatu. Ponownie został starostą słupskim. Pracował w komisji polityki społecznej, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. W wyborach samorządowych w 2018 roku KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu Słupskiego, któremu przewodniczył uzyskało znowu najlepszy wynik, on został ponownie radnym, członkiem komisji polityki społecznej oraz członkiem Zarządu Powiatu Słupskiego. Pełni też funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL w Słupsku i jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku.

Kołtun Marek

Kołtun

Ukończył Technikum Hodowlane w Lęborku. Prowadzi działalność gospodarczą. Radnym powiatowym jest od 2014 roku. W kadencji 2014 - 2018 był przewodniczącym komisji rewizyjnej, i wiceprzewodniczącym komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. W kadencji obecnej 2018 – 2023 przewodniczy komisji rewizyjnej oraz pracuje w komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Jest członkiem Caritasu przy parafii w Jezierzycach. W 2012 roku był nominowany do nagrody im. Ks. Kard. Nom. Ignacego Jeża. Interesuje się muzyką, sportem amatorskim i turystyką krajową.

Konon Rafał

Rafał Konon

Ukończył Politechnikę Koszalińska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku inżynieria środowiska z tytułem magistra inżyniera. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury w zakresie wyceny nieruchomości. Po studiach był asystentem w Biurze Projektów w Koszalinie. Po ukończeniu dwuletniego stażu pracował na stanowisku kierownika robót sanitarnych.  Po dwóch kolejnych latach i zdaniu egzaminu uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. Od 2015 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i nadzorowania inwestycji budowlanych. W 2017 rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Ustce na stanowisku inspektora ds. budowlanych, a następnie awansował na stanowisko kierownika referatu ds. inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej. Po uzyskaniu mandatu radnego w 2014 roku wybrany został wicestarostą słupskim. Wicestarostą jest też w obecnej kadencji, ponadto przewodniczy Powiatowej Radzie Rynku Pracy. W kadencji 2014 – 2018 pracował w komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu i komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego. W obecnej kadencji pracuje również w komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Interesuje się budownictwem, wędkarstwem śródlądowym, sportami zespołowymi i górami w okresie zimowym.

Kowalczyk Marcin

Kowalczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego mgr ekonomii o specjalności gospodarka finansowa i administracja samorządowa, ukończył też studia podyplomowe z BHP. Dotychczas pracownik samorządowy z kilkuletnim stażem, członek Rady Sołeckiej Motarzyna i prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Motarzyno”. W kadencji 2018 - 2023 członek Zarządu Powiatu Słupskiego, członek komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Interesuje się sportem, w szczególności siatkówką i piłką nożną.

Lisowski Paweł

Lisowski

Ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe na kierunku samorząd terytorialny i rozwój lokalny na Uniwersytecie Warszawskim. Dwie kadencje był radnym w Kępicach, a w latach 2010-2014 przewodniczył radzie miasta. W kadencji 2014-2018 zdobył mandat radnego Powiatu Słupskiego oraz sprawował funkcję etatowego członka Zarządu Powiatu i pracował w komisji polityki społecznej. W obecnej kadencji został wybrany na starostę słupskiego. Jako radny pracuje w komisji polityki społecznej, w komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Interesuje się sportem, jest mistrzem Polski radnych i pracowników samorządowych w tenisie stołowym w kategorii wiekowej.

Madejczyk Barbara Ewa

Madejczyk

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Sporu w Gdańsku. Nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej we Włynkówku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce, w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Gimnazjum Społecznym Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce.  Trenerka lekkiej atletyki, instruktorka fitness.  Akademicka Mistrzyni Świata w 2003 roku w rzucie oszczepem, rekordzistka Polski seniorów, pięciokrotna Mistrzyni Polski Seniorek, wielokrotna medalistka i reprezentantka Polski na zawodach międzynarodowych. Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atenach 2004 roku, na których zajęła XII miejsce i w Pekinie w 2008 roku, na których zajęła VI miejsce w rzucie oszczepem. Odznaczona Brązowym  Medalem  „Za zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego”. Po zakończeniu kariery sportowej aktywnie promuje sport i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia sportowe w programie „Kumulacja Aktywności” Fundacji LOTTO, uczestniczy w wielu spotkaniach w szkołach, przedszkolach, różnych placówkach. Jako powiatowa radna wiceprzewodniczy komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu, a także komisji skarg, wniosków i petycji. Pracuje też w komisji polityki społecznej. Poza sportem interesują ją podróże, muzyka, film oraz aktywne spędzanie czasu.

Olech Jan

           Olech

przewodniczący rady
Doktor nauk wojskowych, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy i Akademii Liderów Samorządowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Dwie kadencje (2006 – 2014) był burmistrzem Ustki. W latach 2002 - 2006 przewodniczył Radzie Miejskiej w Ustce. W pracy zawodowej pełnił funkcje: dowódcy plutonu, dowódcy batalionu, starszego oficera szkoleniowego. Był zastępcą komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Ustce, komendantem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, komendantem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. W kadencji  2014 – 2018 przewodniczył Radzie Powiatu Słupskiego, pracował w komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego. W obecnej kadencji także przewodniczy Radzie Powiatu. Członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Wpisem do Honorowej Księgi Ministra Obrony Narodowej. Interesuje się historią, turystyką i sportem.

Pietrzak Anna

Pietrzak

wiceprzewodnicząca rady
Ukończyła Politechnikę Koszalińską z tytułem magistra ekonomii. Ma uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych. Była dyrektorem szkoły policealnej. Obecnie jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej i prezesem Stowarzyszenia Społeczno–Ekonomicznego „Budzimy kulturę”. W radzie powiatu jest od 2014 roku. w latach 2014 – 2018 przewodniczyła komisji rewizyjnej i pracowała w komisji polityki społecznej. W obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącą rady powiatu i pracuje w komisji polityki społecznej, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu.  Jej pasja to lalkarstwo – tworzy lalki techniką waldorfską.  

Szostakiewicz Aldona Maria

Szostakiewicz

Ma wykształcenie średnie, przez wiele lat pracowała w handlu. Od dziesięciu lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie, pełni w niej funkcję wiceprezesa i zajmuje się młodzieżowymi drużynami pożarniczymi. Posiada pełne wyszkolenie pożarnicze i kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Uczestniczy czynnie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jest członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Słupsk i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupsku. Od stycznia 2019 roku została powołana do służby wojskowej, którą odbyła w Centrum Marynarki Wojennej w Ustce. W kadencji 2018 – 2023 jako powiatowa radna wiceprzewodnicząca komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, pracuje też w komisji polityki społecznej.

Tymecki Konrad Karol

Tymecki

Pracuje w Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Wieloletni działacz ochotniczego pożarnictwa. Służy w Wojskowej Straży Pożarnej. Wielokrotnie odznaczany medalami resortowymi. Z zamiłowania podróżnik i koneser dobrego kina. Fascynuje się okresem drugiej wojny światowej. Pracuje w komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu.

Tyszkiewicz Andrzej

Tyszkiewicz

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Ustce i Policealne Studium Pocztowo- Telekomunikacyjne w Koszalinie. Przez trzydzieści lat związany był zawodowo z rybołówstwem, obecnie pracuje na stanowisku bosmana w Kapitanacie Portu w Ustce. W latach 2000 – 2003 budował pierwszą w Polsce Aukcję Rybną w Ustce i był pierwszym jej prezesem. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję prezesa w Krajowej Izbie Producentów Ryb z siedzibą w  Ustce – jest jednym z założycieli pierwszej takiej organizacji w Polsce. W kadencji 2006 - 2010 był radnym Ustki i przewodniczył komisji budżetowo–gospodarczej. W 2006 roku zasiadał w Zarządzie Związku Rybaków Polskich. W 2008 pełnił funkcję wiceprezesa Słowińskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z siedzibą w Ustce. Jest jej współzałożycielem. W obecnej kadencji jako radny powiatowy przewodniczy komisji skarg, wniosków i petycji, jest też członkiem komisji rewizyjnej. Interesuje się historią i polityką.

Wojtaszek Andrzej

Wojtaszek

wiceprzewodniczący rady
Ma wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończył również studia podyplomowe z wychowania fizycznego, zarządzania w administracji samorządowej. Dyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kwakowie, wieloletni działacz i menager sportu. Prezesuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubuniu oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimpijczyk”. Organizator m.in. Biegu Olimpijskiego w Kwakowie. Za działalność zawodową, samorządową i społeczną Rada Gminy Kobylnica w 2018 roku przyznała mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”. W kadencji 1998 – 2006 był gminnym radnym, w kadencji 2006 - 2010 radnym powiatowym i przewodniczył komisji polityki społecznej. W kadencji 2010 – 2014 był członkiem Zarządu Powiatu i pracował w komisji budżetowej. W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego, jest członkiem komisji rolnictwa, środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Gra w golfa.

Ziemianowicz Sławomir

Ziemianowicz

Ukończył dwa politechniczne fakultety – elektrotechnikę okrętową oraz organizację  i zarządzanie. Z samorządem związany jest od chwili jego powstania w 1990 roku. W latach 1990 – 1998 był radnym Gminy Kępice i zastępcą burmistrza Kępic.  W latach 1998 – 2002 – pełnił funkcję sekretarza miasta Ustki. Radnym powiatowym jest od 1998 roku. W pierwszej kadencji był wiceprzewodniczącym komisji budżetu i finansów oraz pracował w komisji rewizyjnej. W latach 2002 – 2006 wicestarosta słupski, działał w komisji budżetu i finansów oraz komisji środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego. W latach 2006 – 2014 starosta słupski.  W kadencji 2006 – 2010 pracował w komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. W kadencji 2010 – 2018 - w komisji budżetu i finansów oraz komisji środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego. W obecnej kadencji jest członkiem komisji rewizyjnej, komisji budżetu i finansów oraz rozwoju powiatu. Pracuje na stanowisku kanclerza w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 21-11-2018 13:56:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Olech 20-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 06-02-2020 08:27:38