Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu i Promocji

STAROSTWO  POWIATOWE W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY
NACZELNIKA WYDZIAŁU OBSŁUGI ZARZĄDU I PROMOCJI

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

- w wymiarze pełnym

- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest  poprzedzona umowami na czas określony

W miesiącu listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do  czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. co najmniej  4-letni staż pracy,
 5. co najmniej 3-letni staż pracy w urzędach administracji publicznej,
 6. znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o samorządzie powiatowym; marketingu i promocji, prawa prasowego,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana specjalność wykształcenia – dziennikarstwo,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. komunikatywność,

3. Warunki pracy:

 1. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 2. stanowisko pracy w pomieszczeniu jednoosobowym,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 4. wysiłek głównie umysłowy.

4. Zakres wykonywanych zadań:

 1. nadzór nad realizacją spraw z zakresu:
 1. obsługi Zarządu Powiatu,
 2. promocji,
 1. wykonywanie zadań z zakresu współpracy z mediami:
 1. informowanie środków masowego przekazu o działalności i wynikach pracy Starostwa,
 2. prezentowanie oficjalnych stanowisk, opinii i komunikatów Zarządu w sprawach należących do zakresu działania powiatu,
 3. bieżące analizowanie publikacji medialnych i prasowych o tematyce związanej
  z zakresem działania powiatu,

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. dokument potwierdzający staż pracy w urzędach administracji publicznej,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia       2016 r. (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.).

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście  w siedzibie Starostwa (pok. Nr 01) lub pocztą na adres Starostwa, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 z dopiskiem:  dotyczy „naboru  na Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu  i Promocji”  w terminie  do dnia 7 stycznia 2019 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiat.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

          

                                                                                                                                                                                                                 STAROSTA
                                                                                                                                                                                                               Paweł Lisowski

Słupsk, dnia  28 grudnia 2018 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_zgody_kandydata_do_zatrudnienia.pdf (PDF, 20KB) 2018-12-28 09:58:44 87 razy
2 oswiadczenia_kandydata.pdf (PDF, 16KB) 2018-12-28 09:58:44 76 razy
3 kwestionariusz_osobowy.rtf (RTF, 12KB) 2018-12-28 09:58:44 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Górak 28-12-2018 09:58:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Lisowski 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 28-12-2018 10:00:20