Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 10 grudnia 2019 roku 2019-12-10 14:00:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 5 grudnia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Zespołowi Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2019-12-10 08:41:28
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-12-04 15:32:22
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 20 listopada 2019 r. 2019-12-03 15:26:59
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej zaopiniowany 19 listopada 2019 r. 2019-12-03 15:25:45
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych zaopiniowany 19 listopada 2019 r. 2019-12-03 15:25:04
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 38/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez wyznaczoną jednostkę na dostawy i usługi na rzecz Powiatu Słupskiego i jego jednostek organizacyjnych zaopiniowany 19 listopada 2019 r. 2019-12-03 15:22:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-11-28 15:22:38
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2019-11-28 15:21:52
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Słupskiego 2019-11-28 15:20:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 20 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 393/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2019-11-28 15:18:53
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 6 listopada 2019 roku 2019-11-07 07:51:50
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr 111/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich zaopiniowany 5 listopada 2019 roku 2019-11-07 07:51:06
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 4 listopada 2019 roku 2019-11-06 08:46:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku zaopiniowany 28 października 2019 roku 2019-10-30 09:31:55
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 48/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku zaopiniowany 28 października 2019 roku 2019-10-30 09:30:06
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2020 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zaopiniowany 29 października 2019 r. 2019-10-30 09:26:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2020 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zaopiniowany 28 października 2019 r. 2019-10-30 09:25:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem ?Nie daj szansy AIDS ? młodzi bez HIV?, konkursu na plakat promujący bezpieczne zachowania i odpowiedzialność w profilaktyce HIV/AIDS oraz powołania komisji do oceny testu i prac konkursowych zaopiniowany 28 października 2019 roku 2019-10-28 15:37:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wprowadzenia zasad płatności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Jednostkach Budżetowych Powiatu Słupskiego zaopiniowany 28 października 2019 roku 2019-10-28 15:36:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski zaopiniowany 22 października 2019 roku 2019-10-28 15:34:37
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zaopiniowany 16 października 2019 roku 2019-10-23 14:39:26
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr 38/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez wyznaczoną jednostkę na dostawy i usługi na rzecz Powiatu Słupskiego i jego jednostek organizacyjnych zaopiniowany 7 października 2019 roku 2019-10-09 15:31:34
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 9 października 2019 roku 2019-10-09 15:29:13
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 1 października 2019 roku 2019-10-02 15:27:59
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Powiatu Słupskiego zaopiniowany 1 października 2019 roku 2019-10-02 15:27:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli sprzedaży w drodze bezprzetargowej środków trwałych stanowiących własność Powiatu Słupskiego na rzecz dzierżawcy zaopiniowany 1 października 2019 roku 2019-10-02 15:26:02
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 23 września 2019 roku 2019-09-25 08:18:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zaopiniowany 19 września 2019 roku 2019-09-25 08:17:49
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 11 września 2019 roku 2019-09-13 07:41:26
dokument projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok zaopiniowany 2 września 2019 roku 2019-09-03 13:43:13
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku zaopiniowany 28 sierpnia 2019 roku 2019-08-29 15:11:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-28 15:33:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-08-27 14:45:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udostępnienia pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z nich ? zaopiniowany 20 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 11:11:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ? zaopiniowany 12 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 10:09:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-08-07 10:22:21
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci 2019-08-07 10:20:39
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 2 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Słupskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 2019-08-07 10:17:16
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 5 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-08-07 10:08:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomośc stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2019-08-07 10:07:17
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-08-07 10:04:54
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2019-08-07 10:04:01
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-30 14:46:43
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 29 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku 2019-07-30 14:44:48
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Słupski 2019-07-30 14:41:42
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-07-30 14:37:30
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządzowej jednostki organizacyjnej - "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2019-07-30 14:36:16
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-24 10:00:57
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu pn. ?Rodzina w Centrum ? wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim? złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2019-07-24 10:00:10
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-07-22 15:29:32
dokument Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2019-07-22 14:13:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zaopiniowany 17 lipca 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2019-07-17 15:03:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-05-21 13:46:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-21 13:45:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2019-05-14 14:59:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży 2019-05-14 14:20:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 maja 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do oddania w najem 2019-05-14 14:16:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-05-13 08:25:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-05-07 13:53:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-24 08:23:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-24 08:21:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 kwietnia 2019 roku zmieniający skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pienieżnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2019-04-24 08:20:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-24 08:19:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-09 14:06:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2019-04-09 14:05:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 2019-04-09 14:03:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-03-25 13:37:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 marca 2019 roku w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ustka na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku". 2019-03-19 11:46:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-26 13:43:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w 2019 roku 2019-02-25 15:30:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XIV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu słupskiego i powołania komisji do przeprowadzenia konkursu 2019-02-25 15:29:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Slupskiego do realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu slupskiego i miasta Slupska (IV)" 2019-02-25 15:24:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Słupskiego z tytułu najmu lokalu 2019-02-25 15:18:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie wytycznych określających zakres oraz formy danych prezentowanych w "Informacji dodatkowej" stanowiących element sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego 2019-02-13 13:44:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-12 09:31:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2019 roku w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2019-02-11 13:45:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od przez Powiat Słupski 2019-02-08 12:26:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 lutego 2019 roku zmieniający skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Słupskiego oraz określenia regulaminu i zasad jej działania 2019-02-08 12:24:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu 2019-02-05 13:24:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Słupskiemu Pawłowi Lisowskiemu 2019-02-05 13:24:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-02-04 12:45:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznego rozpatrywania wniosków 2019-01-28 14:32:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2019-01-28 14:32:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-28 14:25:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku 2019-01-28 14:24:08
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-23 14:16:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2019-01-22 12:08:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2019 roku 2019-01-22 12:08:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2019-01-15 15:16:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok 2019-01-15 15:14:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 2019-01-07 15:54:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-01-07 15:53:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2019-01-07 15:43:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-01-07 13:56:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-01-04 12:27:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2019 rok 2019-01-04 12:24:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2019-01-04 12:23:09