Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Nr 148/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego 2019-12-31 12:52:32
dokument Nr 147/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia "karty audytu wewnętrznego" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-31 12:50:32
dokument Nr 146/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-31 11:18:52
dokument Nr 145/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 88/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-12-27 07:25:06
dokument Nr 144/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2019-12-24 12:50:10
dokument Nr 143/2019 Starosty Słupskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Stupskiego Nr 107/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-19 14:08:05
dokument Nr 142/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-12-17 15:37:50
dokument Nr 141/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku na 2020 rok 2019-12-17 15:37:00
dokument Nr 140/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-12 13:39:59
dokument Nr 139/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-12-11 07:30:00
dokument Nr 138/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy 2019-12-05 12:02:41
dokument Nr 137/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-12-02 16:12:13
dokument Nr 136/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-12-02 16:11:39
dokument Nr 135/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-12-02 16:11:00
dokument Nr 134/2019 Starosty Słupskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu "Srebrna sieć II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 6.2.2. 2019-11-28 15:23:15
dokument Nr 133/2019 Starosty Słupskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2017 Starosty Słupskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz do spraw rokowań na zbywanie, oddanie użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa 2019-11-26 15:27:49
dokument Nr 132/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-11-19 15:34:05
dokument Nr 131/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 88/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-11-19 15:32:06
dokument Nr 130/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany składu powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku 2019-11-19 15:31:08
dokument Nr 129/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-11-15 14:26:57
dokument Nr 128/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad sporządzania i postępowania z projektami aktów prawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-11-14 12:43:39
dokument Nr 127/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego pism w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-11-13 11:43:01
dokument Nr 126/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-11-08 10:31:46
dokument Nr 125/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2019-10-30 14:29:52
dokument Nr 124/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 88/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-10-30 14:28:34
dokument Nr 123/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-10-28 10:20:04
dokument Nr 122/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 2019-10-28 10:19:26
dokument Nr 121/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 października 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-28 10:16:38
dokument Nr 120/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym 2019-10-22 15:31:05
dokument Nr 119/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-17 14:52:30
dokument Nr 118/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia I lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-17 14:51:07
dokument Nr 117/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 69/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-17 14:49:21
dokument Nr 116/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 października 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2016 Starosty Słupskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2019-10-11 11:51:29
dokument Nr 115/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-10-10 11:15:15
dokument Nr 114/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2019-10-10 10:45:34
dokument Nr 113/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-10-08 15:10:01
dokument Nr 112/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-10-02 15:22:23
dokument Nr 111/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-02 15:21:49
dokument Nr 110/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-10-02 15:20:49
dokument Nr 109/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-10-02 15:08:34
dokument Nr 108/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów w Starostwie Powiatowym. 2019-09-18 14:02:58
dokument Nr 107/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-11 08:14:23
dokument Nr 106/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-09 13:11:07
dokument Nr 105/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 września 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-05 14:31:08
dokument Nr 104/2019 Starosty Słupskiego z dnia 2 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-09-04 14:03:00
dokument Nr 103/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania z petycjami w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:13:58
dokument Nr 102/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-30 15:12:08
dokument Nr 101/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-28 15:44:25
dokument Nr 100/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2019-08-28 15:42:45
dokument Nr 99/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2019-08-28 15:40:56
dokument Nr 98/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-08-23 12:42:04
dokument Nr 97/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-22 15:01:14
dokument Nr 96/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-08-22 14:55:52
dokument Nr 95/2019 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-20 11:47:05
dokument Nr 94/2019 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw budowy i wyposażenia sami gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicnzych w Słupsku 2019-08-20 11:45:34
dokument Nr 93/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-08-14 15:21:46
dokument Nr 92/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-09 11:53:16
dokument Nr 91/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-08-09 11:49:58
dokument Nr 90/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 2019-08-02 12:23:23
dokument Nr 89/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2019-08-02 12:22:05
dokument Nr 88/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej 2019-08-02 12:20:51
dokument Nr 87/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji weksli własnych in blanco i deklaracji wekslowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-08-02 12:14:33
dokument Nr 86/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-07-23 15:10:23
dokument Nr 85/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-07-22 12:09:42
dokument Nr 84/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-07-19 09:52:01
dokument Nr 83/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 2019-07-19 09:50:42
dokument Nr 82/2019 Starosty Słupskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego dyrektorów/kierowników I zastępców organizacyjnych powiatu miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów/kierowników jednostek 2019-07-16 09:28:18
dokument Nr 81/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-07-16 09:26:37
dokument Nr 80/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 105/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2019 rok 2019-07-16 09:25:04
dokument Nr 79/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-07-11 09:06:03
dokument Nr 78/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-07-05 12:54:06
dokument Nr 77/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu słupskiego 2019-07-05 12:53:16
dokument NR 76/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-07-04 14:14:13
dokument NR 75/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-07-04 14:10:52
dokument Nr 74/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-28 14:30:39
dokument Nr 73/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 52/2018 Starosty Słupskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawartych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego 2019-06-28 14:28:53
dokument Nr 72/2019 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019" 2019-06-27 13:42:51
dokument Nr 71/2019 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania powiatowej komisji konkursowej do wyłonienia laureatów powiatowego etapu Konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019" 2019-06-27 13:39:56
dokument NR 70/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-06-21 11:44:07
dokument Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-19 11:57:07
dokument Nr 68/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Starosty Słupskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-19 11:55:22
dokument Nr 67/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-19 11:54:00
dokument Nr 66/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-06-14 15:10:02
dokument Nr 65/2019 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji nieaktualnych pieczątek Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-06-12 12:56:48
dokument Nr 64/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie dokonanania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-06-12 12:52:21
dokument Nr 63/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku 2019-06-11 07:59:05
dokument Nr 62/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie jednolitego układu graficznego, zasad sporządzania pism i projektów aktów prawnych oraz sposobu postępowania z projektami aktów prawnych 2019-06-07 11:02:12
dokument Nr 61/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-06-05 10:35:48
dokument Nr 60/2019 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie dokonanania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-06-04 12:10:27
dokument Nr 59/2019 Starosty Słupskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2019-06-03 12:31:21
dokument Nr 58/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2019-05-29 11:18:44
dokument Nr 57/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-05-29 11:15:48
dokument Nr 56/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 2019-05-23 14:45:49
dokument Nr 55/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-05-23 14:43:44
dokument Nr 54/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny geodezji i kartografii w skład komisji reukrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2019-05-23 14:42:05
dokument Nr 53/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-05-22 10:35:51
dokument Nr 52/2019 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-05-20 10:17:55
dokument Nr 51/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 maja 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa 2019-05-14 15:06:50
dokument Nr 50/2019 Starosty Słupskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-05-10 07:35:19
dokument Nr 49/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia 2019-05-08 09:11:06
dokument Nr 48/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019-05-07 14:57:46
dokument Nr 47/2019 Starosty Słupskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Bursztynowy Kłos 2019" 2019-05-06 14:52:41
dokument Nr 46/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2019-04-30 14:44:57
dokument Nr 45/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia reprezentacyjnego ubioru służbowego przez pracowników Biura Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-30 14:43:39
dokument Nr 44/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku zmieniające skład Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania 2019-04-18 15:05:57
dokument Nr 43/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny inwestycji w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji 2019-04-10 10:34:13
dokument Nr 42/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania biegłych z dziedziny finansów publicznych oraz pomocy społecznej w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-10 10:32:32
dokument Nr 41/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-09 14:16:56
dokument Nr 40/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury postępowania z porozumieniami zawieranymi przez Powiat Słupski 2019-04-09 07:51:55
dokument Nr 39/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-08 15:41:58
dokument Nr 38/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-04-08 15:37:49
dokument Nr 37/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-04-08 15:34:06
dokument Nr 36/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 2019-04-08 12:56:27
dokument Nr 35/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-04-08 12:50:44
dokument Nr 34/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-04-08 12:48:05
dokument Nr 33/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu Starosty Słupskiego 2019-04-01 14:56:19
dokument Nr 32/2019 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-26 15:06:00
dokument Nr 31/2019 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-26 12:28:03
dokument Nr 30/2019 Starosty Słupskiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-03-26 12:25:20
dokument Nr 29/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2019 roku 2019-03-18 15:51:47
dokument Nr 28/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku 2019-03-18 15:50:25
dokument Nr 27/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 2019-03-18 15:48:48
dokument Nr 26/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny informatyki w skład komisji reukrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2019-03-14 12:00:54
dokument Nr 25/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-03-11 12:32:53
dokument Nr 24/2019 Starosty Słupskiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-03-06 12:59:07
dokument Nr 23/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 18/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-06 10:12:17
dokument Nr 22/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-03-06 10:05:28
dokument Nr 21/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2015 Starosty Słupskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu słupskiego 2019-03-05 09:01:32
dokument Nr 20/2019 Starosty Słupskiego z dnia 1 marca 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-03-01 12:48:08
dokument Nr 19/2019 Starosty Słupskiego z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 68/2018 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości budżetu Powiatu Słupskiego i Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-02-25 12:41:34
dokument Nr 18/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie rejestrowania, obiegu i nadzorowania korespondencji wpływającej i wychodzącej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-02-22 12:57:39
dokument Nr 17/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie sposobu określenia w Starostwie Powiatowym w Słupsku jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika do zastosowania przy odliczeniach podatku VAT w roku 2019 2019-02-19 15:27:02
dokument Nr 16/2019 Starosty Słupskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 2019-02-12 08:37:19
dokument Nr 15/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2019 rok 2019-02-11 10:28:25
dokument Nr 14/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o umorzenia, odraczania lub rozkładanie na raty należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych Powiatu Słupskiego oraz określania regulaminu i zasad jej działania 2019-02-08 10:57:15
dokument Nr 13/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie słupskim w 2019 r. 2019-02-08 10:55:18
dokument Nr 12/2019 Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie aktualizacji Miejskich/Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego (MPZK/GPZK) 2019-02-08 10:53:43
dokument Nr 11/2019 Starosty Słupskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-01-29 11:00:55
dokument Nr 10/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 2019-01-23 10:53:42
dokument Nr 9/2019 Starosty Słupskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku i wyznaczenia składu osobowego pionu ochrony informacji niejawnych 2019-01-23 10:51:58
dokument Nr 8/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pani Anny Czupajło - podpinspektora w Wydziale Środowiska i ROlnictwa 2019-01-21 15:10:12
dokument Nr 7/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie udziału w treningach systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2019 roku 2019-01-21 15:08:51
dokument Nr 6/2019 Starosty Słupskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2015 Starosty Słupskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu słupskiego 2019-01-21 15:04:47
dokument Nr 5/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pana Łukasza Śmielaka - informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2019-01-16 10:23:17
dokument Nr 4/2019 Starosty Słupskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pani Natalii Bodziak - młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym 2019-01-15 09:49:22
dokument Nr 3/2019 Starosty Słupskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania biegłego z dziedziny finansów publicznych w skład komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarza powiatu 2019-01-14 15:07:15
dokument Nr 2/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-01-11 09:09:51
dokument Nr 1/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-01-07 15:16:50